TU SI POZRITE novú riaditeľku Asociácie profesionálnych hokejových klubov Anetu Büdiovú

Čo to pre vás znamená, že vás akcionári vybrali spomedzi 34 kandidátov ako novú riaditeľku Asociácie profesionálnych hokejových klubov?

Určite ma to veľmi potešilo, ale zároveň ma to aj zaväzuje, keďže mi dali dôveru. Rada by som splnila všetky ich očakávania a naplnila ciele, ktoré boli na rokovaní aj mnou prezentované. Taktiež aj očakávania klubov voči mojej osobe, teda riaditeľky.

Kandidovať na post riaditeľky bolo čisto vaše rozhodnutie, alebo vás na to niekto presvedčil?

Určite som sa rozhodla sama. Ak by som si neverila a nemala skúsenosti s hokejom z predchádzajúcich období, tak asi by som sa do tohto nepustila. Pracovala som na organizovaní viacerých hokejových šampionátov a stretla som sa s celým portfóliom hokejovej problematiky. Dlhodobo tiež sledujem hokejové dianie u nás, ale aj vo svete.

Prebehli už rokovania s extraligovými klubmi. Stanovili ste si právomoci a očakávania od novovzniknutej asociácie?

Keďže sa samotný Pro-hokej likviduje, vznikla nová asociácia, tiež vo forme akciovej spoločnosti. Následne to bude pôsobiť ako zoskupenie, ktoré chce mať pod záštitou všetky extraligové a profesionálne kluby. Našou úlohou bude vytvoriť jeden pekný, jednotne fungujúci prvok. To znamená, že chceme dostať tú jednotu smerom ku klubom a od nich chceme naopak spätnú väzbu, aby sme vedeli riešiť všetky problémy a nastaviť fungovanie na tej manažérskej úrovni.

Líši sa Pro-hokej od asociácie, ktorej budete šéfovať?

Trochu áno. Naozaj ideme možno viac pracovať akoby smerom ku klubom. To znamená, že budeme počúvať ich potreby a jednať v ich mene. Chceme tiež priniesť prvky toho zoskupenia, aby mali v konečnom dôsledku pocit, že tá strešná organizácia, ktorej dali dôveru sa o nich patrične stará.