Myšlienka usporiadať medzinárodný tenisový turnaj, dnes známy ako Davis Cup, sa zrodila na Harvardovej univerzite v Spojených štátoch amerických v roku 1895. Štyria študenti prestížnej univerzity, členovia harvardského tenisového tímu premýšľali, ako by si mohli zmerať sily s kolegami z Veľkej Británie.

Jeden z nich, vtedy 20-ročný Dwight Davis navrhol, aby usporiadali každoročný medzinárodný tenisový turnaj. Davis nebol len autorom myšlienky, ale z vlastných finančných prostriedkov nechal vyrobiť aj trofej pre víťazné družstvo. Keď Davisovi spoluhráči uvideli trofej, ktorej podobu navrhli William Durgin a Rowland Rhodes, s úsmevom skonštatovali, že vyzerá ako misa na šalát.

Dwight Davis (v stoji) v roku 1900 pri príprave zápasu USA - Anglicko.
Dwight Davis (v stoji) v roku 1900 pri príprave zápasu USA - Anglicko.
Zdroj: wikipedia