Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel sa preto obrátil listom na predsedu vlády Eduarda Hegera so žiadosťou o pomoc prevádzkovateľom športovej infraštruktúry pri riešení problémov vysokých cien energií. SOŠV upozorňuje na možné problémy v mene všetkých slovenských športových organizácií, ktoré reprezentuje. V liste predsedovi vlády prezident SOŠV apeluje, aby sa pri plánovaní opatrení na zamedzenie energetickej krízy nezabúdalo na šport a aby štátna správa zahrnula prevádzkovateľov športovej infraštruktúry do pripravovaného systému podpory.    

„Požiadal som premiéra Eduarda Hegera, aby sa v rámci opatrení na zabránenie energetickej krízy, pri príprave kompenzačných programov či pri zastropovaní cien energií myslelo aj na prevádzkovateľov športových zariadení z radov právnických osôb – na podnikateľov, občianske združenia, mestá a obce, a aby sa zohľadnila veľká spoločenská dôležitosť fungovania športových zariadení,“ uviedol Anton Siekel podľa tlačovej správy SOŠV.      

Prevádzku multifunkčných športových hál, hokejových štadiónov, plavární, telocviční, fitnescentier a mnohých ďalších športových objektov až existenčne ohrozujú rastúce ceny energií. V niektorých zariadeniach ich majitelia z dôvodu niekoľkonásobne zvýšených cien energií už prerušili prevádzku a uzatvorili ich. Mnohí ďalší prevádzkovatelia plánujú urobiť tento krok v najbližších týždňoch či mesiacoch.   

„Premietnutie zvýšených cien energií v plnej miere do ceny nájmov a vstupov pre športové subjekty, občanov i rodiny s deťmi nie je v našich ekonomických podmienkach reálne. Už v predošlých viac ako dvoch rokoch športové aktivity i prevádzku športových zariadení výrazne negatívne poznačili protipandemické opatrenia, ktoré patrili medzi najprísnejšie v Európe. Avizované zvýšenia cien energií môžu mať veľmi negatívny až likvidačný dopad na súťažné aj mimosúťažné športové aktivity,“ upozorňuje Anton Siekel.     

Športoviská neslúžia len profesionálnemu športu, ale predovšetkým na pohybové aktivity detí, mládeže, dospelých i seniorov. Obyvateľstvo v nich aktívne a zdravo využíva voľný čas, udržiava sa v psychickej pohode i fyzickej zdatnosti. Suma, ktorú štát vynaloží na pomoc športovej infraštruktúre v čase rastúcich cien energií, bude dobre investovaná. Predstavovala by len zlomok nepriamo vzniknutých nákladov v prípade, že sa občania prestanú hýbať. Dôsledky tejto situácie na zdravotný stav populácie by výrazne zaťažili štátny rozpočet. Štát by preto nemal podceniť hroziacu situáciu a mal by začať konať.      

Netreba zabúdať ani na zamestnanosť. Zatvorenie športových objektov ovplyvní aj zamestnanosť stoviek ľudí. „V súčasnosti, po veľmi ťažkých takmer troch rokoch, hrozí opätovne zatváranie športovej infraštruktúry a kolaps športu na Slovensku. To by malo citeľné a veľmi dramatické následky na zdravie, výchovu, socializáciu a spoločenský vývoj detí aj dospelých,“ píše sa v liste.      

Anton Siekel tiež v apele na predsedu vlády Eduarda Hegera pripomína, že športové zariadenia, napriek tomu, že slúžia verejno-prospešným účelom, nie sú oslobodené od platenia daní z nehnuteľností, ani ich nemajú zo zákona znížené. „Predstavuje to pre ich vlastníkov a prevádzkovateľov vysokú záťaž. Je pochopiteľné, že športovisko nedokáže vyprodukovať zisk ako napríklad výrobná prevádzka alebo prenájom kancelárií, ale podmienky na podnikanie sú takmer rovnaké,“ dodáva Anton Siekel.