V rokoch 1946-1957 sa venoval dostihom, v Československu absolvoval 30 rovinových dostihov, na ktorých desaťkrát zvíťazil. Na prekážkových dostihoch cez prútené prekážky a steeaplechase sa zúčastnil celkovo 52-krát s 18 víťazstvami.

Od roku 1954 sa venoval aj drezúre, military, parkúrovým súťažiam a neskôr aj vozatajstvu. V roku 1961 mu udelili titul "majster športu".

V roku 2017 dostal od Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) zlatú medailu SOŠV za výnimočný prínos pre olympijské a športové hnutie. Vlani ho Slovenská jazdecká federácia uviedla do Siene slávy významných osobností jazdeckého športu.

Sprievodca múzea František Hrúzik (vľavo) oboznamuje návštevníka s históriou konských sediel.
Sprievodca múzea František Hrúzik (vľavo) oboznamuje návštevníka s históriou konských sediel.
Zdroj: Pavel Neubauer