V roku 2021 figuruje v Tíme Slovakia, v minulosti známom ako Top tím, 231 športovcov. Výška finančnej podpory dosiahla tento rok spolu 4.942.632 eur. "Finančné zdroje, ktoré v tomto projekte spravujeme a ktoré štát vynakladá na prípravu elitných športovcov, konečne umožňujú systémovú zmenu. Prišiel čas nepodporovať obrovské množstvo športovcov, ale vyseparovať naozaj tých top. Na základe harmonogramu športovej prípravy sa budeme snažiť maximalizovať podporu, aby im absolútne nič nechýbalo. Musíme myslieť aj na druhú zložku tohto projektu, to je mládež. V spolupráci so strediskami vrcholového športu, športovými zväzmi a Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) postavíme projekt, ktorý bude oveľa efektívnejší v podpore mládežníckych športovcov," povedal Galovič na štvrtkovom stretnutí s médiami na pôde rezortného ministerstva.

Do konca júna majú byť hotové analýzy u športovcov, ktorí sa pripravujú na olympijské hry do Tokia: "Vo veľmi krátkom čase urobíme tú istú analýzu aj u zimných športovcov pre Peking. Len čo budeme mať všetky tieto dáta k dispozícii, sadneme si so športovými odborníkmi, so športovou radou SOŠV a samozrejme so sekciou športu na ministerstve školstva a s celým tímom ľudí predstavíme víziu, ako lepším a efektívnejším spôsobom spravovať prípravu vrcholových športovcov v našej krajine. Finančné zdroje sú dnes na úrovni, ktorá umožňuje úplne iný náhľad na tento projekt. Vďaka nemu je Slovensko od olympijských hier v Sydney konkurencieschopné. Rast finančných zdrojov v uplynulých piatich rokoch od prijatia nového Zákona o športe umožňuje, že môžeme tento dôležitý projekt zmeniť a zefektívniť."

Galovič v počiatočnej fáze nechcel definovať, koľko športovcov, prípadne aké športy pokryje nový Tím Slovakia: "Musia byť absolútne jasné parametre, na základe ktorých sa športovci dostanú do projektu. Budeme to musieť prepočítať, dnes vidíme, koľko elitní športovci potrebujú. S akýmkoľvek balíkom by sme niektorým nemohli zaplatiť všetko. Zimné športy, či už biatlon, alebo zjazdové lyžovanie, sú extrémne náročné. Ak by sme mali v plnej miere financovať športovú prípravu Žampovcov, Petry Vlhovej alebo Paulíny Fialkovej, tak tento projekt nebude mať takéto možnosti. Musíme urobiť diferenciáciu medzi zimnými a letnými športmi. Zimné športy sú zásadne náročnejšie z pohľadu finančných zdrojov."