Ešte v roku 2017 po jedných víťazných pretekov našli v Steinerovej koni zakázanú látku tramadol. Športovcovi odobrali víťazstvo a udelil zákaz pretekania na štyri roky.
Na súde však Steinerová dokázala, že látka sa dostala do tela jej koňa náhodne. Nadjin kôň zjedol seno, ktoré predtým pomočil člen tímu. Pri výsluchu člen tímu priznal, že tramadol používa ako anestetikum a mohlo sa dostať do tela zvieraťa cez seno, na ktorom zanechal svoje telesné tekutiny.

Nie je to jediný bizarný prípad, keď sa látka do tela športovca dostala nezavinene. Na začiatku roka CAS zrušila trest kanadskej kanoistke Laurence Vincent-Palointovej. Zakázaná láska ligandrol sa dostala do jej tela po „intenzívnej výmene tekutín“ s mužom.