Najnovšia vyhláška ÚVZ SR síce určuje podmienky pre organizované využívanie športovísk, no kto môže, už dávno hygienikov ignoruje! „Nebudeme predsa kvôli nezmyslom úradníkov sedieť doma, keď je konečne teplo a svieti slnko,“ povedala nám partia rekreačných futbalistov.

Počasie „vyhnalo“ na voľné plochy aj iných rekreačných športovcov, ktorých počet a pohyb nik nekoordinuje a ani nekontroluje. Týždeň na to, čo začali s tréningmi v exteriéri aj športové kluby, Úrad verejného zdravotníctva SR vo štvrtok zverejnil novú vyhlášku, v ktorej upravuje organizáciu hromadných podujatí športového charakteru.

Vyhláška rozdelila športoviská na jednotlivé sektory, v ktorých môže športovať viacero osôb, no nesmú sa premiešavať. Každý sektor musí viesť zvlášť iný tréner. „Našťastie tá vyhláška nestanovuje počet osôb, takže môže naraz trénovať celé mužstvo,“ tešia sa mládežnícki tréneri FC Spartak Trnava, ktorých tréningové plochy sú na očiach verejnosti a obávali sa, že by ich nejaká dobrá duša mohla „nabonzovať“.

Najradšej by však už boli, keby sa znova mohli začať prerušené súťaže. Ich obnovenie tiež závisí od konzília odborníkov a vyhlášky ÚVZ SR. Štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár po štvrtkovom rokovaní konzília odborníkov prezradil, že by chcel, aby sa od 8. mája spustili všetky súťaže vo všetkých športoch, ktoré sa doteraz nemohli konať.

Ak by sa tak nestalo, podľa Husára by už potom nebola šanca dohrať tieto súťaže. „Konzílium riešilo ďalšie uvoľňovanie v športe, no my máme tri priority: konečne otvoriť bazény pre zmysluplné počty ľudí tak, aby to ekonomicky sedelo, fitnescentrá a spustenie všetkých súťaží vo všetkých športoch, samozrejme zatiaľ bez divákov. Ak sa to nespustí, je po sezóne. Potom už nie je šanca, aby sa súťaže rozbehli,“ podotkol Husár.

V malých 25 m bazénoch by mohlo naraz plávať 25 ľudí, na päťdesiatkach zhruba 50 ľudí. „V rámci fitnescentier by sme chceli zabezpečiť to, aby boli takisto otvoriteľné, aby tam bolo viac ľudí. Je to priestor, v ktorom môže pokojne športovať desať - dvanásť ľudí za dodržania všetkých hygienických noriem,“ dodal Husár.