Čo urobí táto doba v budúcnosti so športovcami, tými malými, ale aj profesionálnymi, ale aj deťmi, ktoré sú zvyknuté sa neustále hýbať?

Myslím si, že s deťmi to neurobí nič zásadné. Sú veľmi adaptabilné a po normalizácii sa budú venovať športu tak, ako predtým. Pravdepodobne si budú šport v kolektíve viac užívať, keď sa ukončia obmedzenia. Otázka je, aké premeny sa uskutočnia v profesionálnom športe. Určite isté zmeny nastanú. Napríklad pravdepodobne sa budú redukovať platy profesionálnych športovcov hlavne na tej najvyššej úrovni a tiež transferové sumy nebudú také vysoké. Je možné, že aj na Slovensku sa určitá časť profesionálneho športu presunie do sféry poloprofesionálneho, resp. amatérskeho. Ak profesionálny hokejista zarobí menej ako 1 500 eur mesačne, čo je realita, a dostane v tejto sezóne len 6 výplat za rok, možno bude rozmýšľať, či sa nedá na nejakú inú prácu alebo nepôjde pracovať do zahraničia. S kolegami sme sa zhodli, že v ďalších rokoch sa v športe stane dôležitejšou hodnotou zdravie.

Na záver možno vaše nejaké slovo a rada pre všetkých našich čitateľov.

Nájdite si aktivity, ktoré vám aj v tomto období urobia radosť. Niečo, čo vás baví a napĺňa. Oceňte sa aj za splnenie malých čiastkových cieľov a za niečo, čo ste spravili pre seba alebo svoje okolie. Ocenenia nikdy nie je dosť. Dve najdôležitejšie veci sú podľa mňa zdravie a vzťahy s najbližšími. Takže sa snažme každodennými aktivitami zlepšovať práve tieto oblasti. Držím vám palce!