Čo by ste poradili športovcom, ktorí pre pandémiu prišli o tohtoročné vrcholy kariéry (EURO, OH) a mnohí z nich zároveň aj o príjmy?

Rozdelil by som to na dve oblasti. Ak športovec prežíva naozaj existenčné problémy a nemá príjmy na zabezpečenie základných potrieb seba alebo rodiny, je potrebné niečo s tým naozaj robiť. To sú naozaj závažné životné problémy. Ak ide skôr o zrušenie športových vrcholov a súťaží, vtedy sa s tým snažíme pracovať v rámci klasických prístupov mentálneho koučingu. Je dôležité rozdeliť si okolnosti na tie, ktoré môžem ovplyvniť, a tie, ktoré ovplyvniť nemôžem. Tým, ktoré nemôžem ovplyvniť, by sme mali venovať minimálnu pozornosť a energiu. Je efektívne nasmerovať koncentráciu a energiu na veci, ktoré môžem ovplyvniť. A to je napríklad môj režim, moje úsilie na tréningoch, alebo môj postoj k príprave.

Môžu sa športovci, ale aj bežní občania v niečom zlepšiť počas tejto doby?

Vždy sa môžeme v niečom zlepšiť. Minimálne môžem lepšie spoznať sám seba, moju myseľ, moje vzťahy. Sebapoznanie je veľmi dôležitá súčasť mentálnej prípravy. Čo sa týka športovcov, môžu zapracovať na veciach, na ktoré nemajú toľko priestoru počas bežnej prípravy. Silové a kondičné parametre, rozvoj mentálnych schopností, odolnosť. Je toho dosť, na čom môže každý zapracovať. Rozhodujúca je chuť a prístup. Toto obdobie je výbornou príležitosťou ako trénovať disciplínu našej vlastnej mysle. To, ako trénujem teraz, sa s veľkou pravdepodobnosťou odrazí na mojich výkonoch v lete alebo na jeseň.

Utužuje alebo, naopak, rozvracia táto doba rodinné vzťahy?

Pôsobenie môže byť obojsmerné. Spoločný pobyt v uzavretom priestore intenzifikuje niektoré tendencie vo vzťahu a emócie účastníkov. Takže je veľmi dôležité, ako vieme v týchto situáciach manažovať vlastné emócie a reagovať na pocity partnera. Ak sú vo vzťahu nejaké skryté problémy, s veľkou pravdepodobnosťou vyjdú v spoločnej karanténe na povrch. Naopak, ak partnerom na sebe záleží a snažia sa pracovať na vzájomnom vzťahu, môže sa posilniť.

Koronavírus dal stopku aj volejbalovým ligám.
Koronavírus dal stopku aj volejbalovým ligám.
Zdroj: TASR