Povinné zmluvné poistenie si teraz viete vybaviť aj online. Zaberie vám to len pár minút. Viete, čo všetko vám pokrýva PZP? A prečo by ste ho vlastne mali mať uzatvorené? Ide o povinnosť alebo je to len na dobrovoľnej báze? Pozrite sa spolu s nami, čo na to hovorí zákon.

Povinnosť uzavretia PZP
Každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Vzťahuje sa na škodu spôsobenú vozidlom uvedeným v poistnej zmluve. Za ňu zodpovedá vodič, ktorý v tom čase vozidlom disponoval. Musí byť dojednané platnou zmluvou najneskôr odo dňa zápisu do evidencie vozidiel. Naproti tomu havarijné poistenie je dobrovoľné a slúži na krytie škôd z vlastného zavinenia na vlastnom vozidle.

Pokuta za nezaplatenie PZP?
Ako je to v situácii, keď policajti zistia, že nemáte uzatvorené PZP? Pozor, pokuta sa v tomto prípade môže vyšplhať až do výšky 3320 eur! Navyše, ak by ste spôsobili nehodu a nemali by ste vybavené povinné zmluvné poistenie, všetku škodu na majetku iných by ste museli hradiť z vlastného vrecka. Zrejme by ste sa dostali do naozaj nezávideniahodnej situácie. A to nechce nik z nás.

Odporúčame preto vybaviť si PZP online čo najskôr, aby ste sa vyhli nežiaducim výdavkom.

PZP na Slovensku – čo všetko pokrýva?
Zo Zákona č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení vyplýva, že poisťovňa má povinnosť uhradiť poškodenému nasledovné:

  • škody na majetku súvisiace so zničením, poškodením alebo odcudzením vecí
  • škody na zdraví a náklady pri usmrtení,
  • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
  • náklady na ušlý zisk
  • náklady, vznikajúce pri právnom zastúpení pri vymáhaní poistného plnenia.

Aký je najvyšší limit poistného plnenia PZP?
Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovne pri jednej škodovej udalosti. Musí byť uvedený v poistnej zmluve. Ak zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia PZP z jednej škodovej udalosti je najmenej:

  • 5 240 000 EUR za škodu spôsobenú na zdraví a náklady pri usmrtení (náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, úrazové dávky, dôchodkové dávky…) bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
  • 1 050 000 EUR za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, účelne vynaložených nákladov pri právnom zastúpení a za náhradu ušlého zisku, bez ohľadu na počet poškodených.
  • Klient si môže vybaviť aj nadštandardné limity poistného krytia, pri vecných škodách až do výšky 10 000 000 EUR.

Online povinné zmluvné poistenie auta, motorky, ale aj prívesného vozíka, štvorkolky či trojkolky uzatvoríte v Union poisťovni do 5 minút. Je to veľmi jednoduché. Stačí vyplniť údaje v online kalkulačke a vybrať si z ponuky poistenia vyhovujúcu kombináciu. Nakoniec len doplníte zopár údajov a bezpečne zaplatíte kartou alebo cez internet banking.

Zdroje: 

https://www.union.sk/poistenie-vozidla-pzp-havarijne-poistenie/?gclid=Cj0KCQjwrIf3BRD1ARIsAMuugNtpkNqkzJdY0g9s720PEjhnSH72D5QtJwQkm0EdaWN6Rv_zvtFb3dQaAlOOEALw_wcB#/typ-vozidla

https://www.union.sk/app/novinky/Ake-su-pokuty-za-nezaplatene-PZP-Nezodpovednost-vas-moze-vyjst-draho.html

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_poistenie-motoroveho-vozidla/