Podporu slovenských športovcov považujú za svoju povinnosť: „Tak, ako niekoľkokrát v minulosti, aj dnes sa stavia Slovenský olympijský a športový výbor ako strešná organizácia športu na stranu športovcov – lyžiarov. Je našou povinnosťou podporovať slovenských športovcov a vytvárať im vhodné podmienky na ich profesionálny športový rast a na úspešnú reprezentáciu Slovenska na domácich aj svetových podujatiach.“

Aktuálna  situácia v lyžiarskom zväze

„Aktuálna situácia v Slovenskej lyžiarskej asociácii je prirodzeným vyústením dlhodobých
sporov medzi športovcami a športovými funkcionármi. V nadchádzajúcom období bude našou
prioritou dôsledne analyzovať príčiny tohto nelichotivého stavu v SLA s cieľom zjednať
nápravu,“ uviedol výbor, ktorý Vlhovej kryje chrbát.

„Výbor komunikuje so všetkými zainteresovanými stranami a snaží sa nájsť vhodné riešenie. Komunikujeme so všetkými zainteresovanými stranami. Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba je v kontakte s viceprezidentom Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS Romanom Kumpoštom,“ prezradil výbor s tým, že viac informácií ponúkne neskôr.