Stretnutie osobností slovenského lyžovania sa uskutočnilo v stredu v Areáli vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši z iniciatívy Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Zúčastnili sa na ňom bývalý predseda Výboru zväzu lyžovania SÚV ČSZTV Martin Schelling, bývalý predseda Slovenského lyžiarskeho zväzu (SLZ) Július Dubovský, bývalá predsedníčka Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) a funkcionárka v rámci Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS), víťazka pretekov Svetového pohára (SP) a trojnásobná olympionička v zjazdovom lyžovaní Janka Gantnerová.

Taktiež sa zúčastnil aj bývalý predseda SLA a olympionik v severskej kombinácii František Repka, bývalý predseda úseku alpských disciplín SLZ a funkcionár v rámci FIS Juraj Sinay, bývalý reprezentačný tréner bežcov na lyžiach v ČSSR i vo Švajčiarsku Ján Michalík, päťnásobný olympionik a víťaz pretekov SP v behu na lyžiach, momentálne tréner v Poľsku Martin Bajčičák, medailistka z pretekov SP a dvojnásobná olympionička v behu na lyžiach Anna Pasiarová a víťaz pretekov SP, dvojnásobný olympionik a dvojnásobný medailista z majstrovstiev sveta v skokoch na lyžiach Martin Švagerko.

SOŠV na stretnutí zastupovali jeho prezident Anton Siekel, čestný prezident František Chmelár a generálny sekretár Jozef Liba, ako aj riaditelia dvoch oddelení. Stretnutie sa uskutočnilo len deväť dní pred 58. valným zhromaždením SOŠV, v ktorého programe 30. apríla je ako jeden bod informovanie o situácii v slovenskom lyžovaní. Hnutie dnes reprezentujú dva rôzne subjekty - Slovenská lyžiarska asociácia (SLA), ktorá je členom SOŠV, a novovzniknutý Zväz slovenského lyžovania (ZSL). Po pozastavení štatútu národného športového zväzu pre SLA (od 1. decembra 2020) bol práve SOŠV na základe dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS) dočasne poverený výkonom funkcie národného športového zväzu pre lyžovanie.

"Dôrazne žiadame predstaviteľov Slovenskej lyžiarskej asociácie i Zväzu slovenského lyžovania, aby spoločne hľadali cestu k znovuzjednoteniu lyžovania na Slovensku, a to na báze demokracie, rešpektu a solidarity," uviedli popredné osobnosti slovenského lyžovania v spoločnom vyhlásení k súčasnému stavu v tomto športe na Slovensku a k rozkolu vo vnútri hnutia. TASR ho uvádza v plnom znení bez redakčných úprav:

"Ako osobnosti, ktoré sa v pozícii pretekárov, trénerov či funkcionárov dlhodobo podieľali na písaní histórie slovenského lyžovania, sme na stretnutí v Liptovskom Mikuláši spoločne prediskutovali krízovú situáciu v slovenskom lyžovaní a hľadali sme možné východiská z nej.

Slovensko má dnes najlepšiu zjazdárku na svete. To je neuveriteľná skutočnosť, o akej mohli generácie našich lyžiarov iba snívať. A to aj napriek tomu, že trpezlivo, nezištne a obetavo formovali peknú a bohatú históriu lyžiarskeho športu na Slovensku.

Napriek tomu slovenské lyžovanie dnes celkove nie je v dobrej kondícii. To sa týka podmienok na prípravu, celkového stavu športovísk, členskej základne, športových výsledkov v rámci všetkých odvetví, i počtu trénerov.

Celá slovenská verejnosť - nielen lyžiarska - je navyše v posledných mesiacoch stresovaná konfliktami vo vnútri lyžiarskeho hnutia. Patová situácia akoby nemala riešenie.

Nedávno sa nám skončila zimná sezóna a tá nasledujúca je olympijská.

Na ZOH 2022 v Pekingu sa naše nádeje budú upierať najmä k Petre Vlhovej, Klaudii Medlovej, Adamovi a Andreasovi Žampovcom. Ale radi by sme na štarte mali podstatne viac lyžiarskych reprezentantov v čo najväčšom počte odvetví a disciplín.

Od Pekingu nás delí necelých desať mesiacov. Je teda najvyšší čas starať sa o upokojenie situácie a nájsť riešenie, akceptovateľné pre rozhodujúcu väčšinu lyžiarskeho hnutia.

My dolupodpísaní, ktorí sme všetci určitým dielom prispeli k histórii slovenského lyžovania, s nevôľou sledujeme, čo sa s naším milovaným športom deje.

Zároveň oslovujeme všetkých slovenských lyžiarov, aby sa k nám pripojili a svojím hlasom na sociálnych sieťach oslovili zodpovedných funkcionárov: Prestaňte vzájomne bojovať a začnite sa spoločne starať o znovuzrodenie slovenského lyžovania! Zahoďte za hlavu osobné záujmy a nájdite spoločnú reč!

Dôrazne preto žiadame predstaviteľov Slovenskej lyžiarskej asociácie i Zväzu slovenského lyžovania, aby spoločne hľadali cestu k znovuzjednoteniu lyžovania na Slovensku, a to na báze demokracie, rešpektu a solidarity."

Hlasy po stretnutí /zdroj: olympic.sk/:

Janka Gantnerová, predsedníčka Slovenskej lyžiarskej asociácie v rokoch 2007 - 2014 a bývalá dlhoročná reprezentantka ČSSR v zjazdovom lyžovaní: "Myslím si, že to bolo veľmi korektné a v danej situácii vhodné stretnutie. Netreba si zakrývať oči pred problémom, ktorý v lyžiarskom hnutí dnes existuje. Ak by toto stretnutie aspoň trochu napomohlo uvažovaniu na oboch stranách o situácii v našom lyžovaní, tak by to splnilo cieľ, s ktorým sme na stretnutie išli."

František Repka, predseda Slovenskej lyžiarskej asociácie v rokoch 2014 - 2016: "Vnímam ako veľmi pozitívne, že osobnosti nášho lyžovania sa zaujímajú o aktuálne dianie v ňom a nie je im ľahostajné, akým smerom sa uberá. Bolo to prvé takéto stretnutie a vzišiel zoň pohľad ľudí, ktorí boli v našom lyžovaní dlhodobo veľmi aktívni. Tieto osobnosti však môžu byť len nápomocné. V každom prípade je konečné riešenie situácie na samotných zúčastnených stranách."

Anna Pasiarová, bývalá dlhoročná reprezentantka ČSSR v behu na lyžiach: "S bolesťou vnímam aktuálnu situáciu v našom lyžovaní. Športovci ňou trpia. Bolo veľmi dôležité takto sa stretnúť a prijať vyhlásenie, pretože čas beží a olympiáda sa blíži. Dúfam, že toto je počiatočný impulz, aby sa veci pohli k lepšiemu a aby sa podarilo znovu zjednotiť hnutie, ktoré je roztrieštené. Modlím sa, aby obe strany boli ústretové a našli spoločne cestu, ako pomôcť lyžovaniu. Inak sa dopredu nepohneme."

Martin Bajčičák, bývalý dlhoročný reprezentant Slovenska v behu na lyžiach, momentálne tréner v Poľsku: "Som veľmi rád, že ma tam pozvali. Hoci pôsobím v Poľsku, cítim sa ako súčasť slovenského lyžovania. Mal som doteraz len sprostredkované informácie, ale teraz sa mi debate s inými dosť otvorili oči a získal som ucelenejší obraz. Mám záujem, aby lyžovanie fungovalo ako jeden celok a aby sa obe strany dohodli. Treba hľadať cestu, aby všetky lyžiarske odvetvia existovali akoby v nejakej konfederácii."