"Táto myšlienka vznikla na pôde a za aktívnej účasti Združenia olympijských klubov Slovenska. Myslím si, že čo si môže viac každý, kto pracuje v športe želať, ako keď vidí športové legendy, športové osobnosti a mladú generáciu športovcov spolu. Je to výborná príležitosť preto, aby sme sa jednak poďakovali za výkony, ktoré naši športovci dosiahli, a jednak aj ukázali mladej generácii práve tú cestu v športe, ktorá ich môže sprevádzať potom celým životom," povedal v prejave prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel.

Riaditeľ mediálnej komunikácie SOŠV Ľubomír Souček spresnil, že dominantne sa osadzujú tabule na počesť olympijských medailistov aj z čias Uhorska, aj z čias Československa, a to na základných školách, ktoré navštevovali. "Samozrejme nie všetky základné školy už dnes existujú, v takom prípade sa hľadá iné riešenie. Zvyčajne sa tabuľa osadí na mestskom, alebo miestnom úrade, pokiaľ už škola neexistuje," dodal Souček.

Na slávnostnom akte sa popri rodinných príslušníkoch olympionikov zúčastnili aj čestný prezident SOŠV František Chmelár, generálny sekretár SOŠV Jozef Liba, primátor Komárna Béla Keszegh, predseda Kajak-kanoe klubu Komárno Ladislav Broczky, bývalý predseda klubu a tréner Tibor Soós, ako aj tréneri Ladislav Polhammer a Peter Likér.