Baláž vyštartoval v karloveskej zátoke a cieľ mal za Mostom Apollo, kde finišoval v čase 13:44 min. "Nebolo to vôbec jednoduché, tie víry sú tu extrémne. Loď je labilná, úzka a každý jeden vír som cítil a musel som si dávať pozor na každý záber, aj technika je úplne iná ako na hladkej vode," uviedol Baláž po prekonaní rekordu pre RTVS.

Išlo o súčasť virtuálnej charitatívnej súťaže ICF, ktorá sa konala na podporu organizácie Lekári bez hraníc. Prebieha od 15. mája do 14. júna na celom svete a "pretekať sa" môže v troch kategóriách - na jazere, rieke a trenažéri na trati dlhej päť kilometrov. Každý, kto sa prihlási na preteky, uhradí štartovné - dobrovoľný príspevok od 5€ do 100€, ktorý poputuje Lekárom bez hraníc.