Oslovili sme teda samotného stavebníka, ktorý však tvrdí, že postupuje podľa zákona a na všetko má patričnú dokumentáciu. „Máme to povolené. Je to dočasná skládka zeminy z výkopu základov, ktorá, keď sa urobia základy, tak sa bude materiál navážať naspäť na môj pozemok. V dohode sme sa zaviazali, že terén susedovej parcely dáme do pôvodného stavu. Je to písomná dohoda s majiteľom susedného pozemku, čiže to je v zmysle zákona,“ povedal pre náš stavebník, ktorý chcel ostať v anonymite.  

Zmluvu o dohode medzi ním a spomínaným susedom nám dokonca ukázal. „Tiež je to ohlásené na stavebnom úrade a spomínaná listina so susedom je riadne odovzdaná na tomto úrade,“ pokračoval.