AKO TO VYZERALO POČAS DŇA MLADÝCH ŠPORTOVCOV, SI POZRITE TU

Špeciálne olympiády Slovensko (ŠOS) sa venujú športovcom s intelektuálnym znevýhodnením všetkých vekových kategórií. Program Mladí športovci sa zameriava na deti už od dvoch rokov a jeho cieľom je naučiť ich základné športové zručnosti ako beh, kopanie, hádzanie, úchopy, chytanie a rovnováha.

,,Máme skúsenosť, že s farebnými a zábavnými pomôckami sú pre deti tieto športové aktivity ešte atraktívnejšie. Teší ma, že na Dni mladých športovcov sme mohli znovu vytvoriť inklúziu a spoločne si zašportovali deti s intelektuálnym znevýhodnením aj bez neho. A mali sme tu aj kamarátov z Ukrajiny. Všetkým deťom pomáhali tiež dobrovoľníci z USA, z prestížnej školy Hotchkiss,” povedala Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. Deti si podľa nej v rámci takýchto hier a tréningov osvoja aj schopnosť deliť sa, striedať sa, postupovať podľa pokynov a prostredníctvom športu vedia potom tieto zručnosti využiť aj v bežnom živote.

Šport patrí do života detí s intelektuálnym znevýhodnením – mnohí rodičia to nevedia!
Program Mladí športovci pomáha deťom a mládeži nielen športovať, nabáda ich k tomu, aby mali možnosť vybrať si šport, ktorý im najviac vyhovuje a baví ich. Pokiaľ zistia, že ich nejaký šport baví a sú v ňom dobrí, môžu pokračovať ďalej, začlenia sa do cyklu tréningov a súťaží a tí najlepší majú možnosť pokračovať aj na medzinárodné podujatia. Mnohí rodičia, ktorí majú deti s autizmom, Downovým syndrómom či iným intelektuálnym znevýhodnením často nevedia, že práve cestou športu by sa mohli oveľa lepšie rozvíjať.

Pre náš portál sa vyjadrila riaditeľka pre medzinárodné vzťahy v SOŠ Veronika Sedláčková: "Našou úlohou je pre tieto deti zorganizovať všelijaké športové podujatia. Dnes sme na mediálnom dni mladých športovcov. Chceme šíriť ako veľmi je dôležité pre deti s intelektuálnym znevýhodnením športovať," uviedla. Ďalej potvrdila, že ak takáto skupina detí športuje, vidno časom veľké pokroky: "Sama mám syna s intelektuálnym znevýhodnením. Má autizmus a downov syndróm. Ja naozaj vidím, ako ho to posúva. Cvičíme, športujeme od šiestich rokov, teraz má trinásť a neuveriteľne pokročil. Naučil sa sám plávať, bicyklovať a pomohlo mu to aj v mentálnom vývoji," dodala.