Na snímke fitness tréner Marek Blahušiak zostavil krátku sériu cvikov, ktoré si počas karantény môžu ľudia zacvičiť v pohodlí domova.
Na snímke fitness tréner Marek Blahušiak zostavil krátku sériu cvikov, ktoré si počas karantény môžu ľudia zacvičiť v pohodlí domova.
Zdroj: MICHAL SMRČOK

Plank bokom

Správne prevedenie: Nohy vystreté v kolenách, panva v podsadení. Trup a krk v jednej línii s osou tela. Lopatka stiahnutá smerom nadol pozdĺž tela, priestor medzi uchom a plecom.
Nesprávne prevedenie: pokrčené kolena, vysadená panva. Trup a krk nie sú v línií s osou tela, teda upadnutý bok resp. pokrčená hlava do strany. Neaktívna lopatkaa, rameno je zdvihnuté pri uchu.

Správne
Správne
Zdroj: MICHAL SMRČOK
Nesprávne
Nesprávne
Zdroj: MICHAL SMRČOK