Švédsko: Östersund

      Dátum                                      Čas                         Disciplína

 • 30. november                         13:10                      Súťaž miešaných dvojíc
 • 30. november                         15:00                      Zmiešané štafety
 • 1. december                            12:30                      Šprint mužov
 • 1. december                            15:30                      Šprint žien
 • 4. december                            16:15                      Vytrvalostné preteky mužov
 • 5. december                            16:20                      Vytrvalostné preteky žien
 • 7. december                            17:30                      Štafety mužov
 • 8. december                            15:30                      Štafety žien
Rakúsko: Hochfilzen

       Dátum                                     Čas                        Disciplína

 • 13. december                         11:30                     Šprint žien
 • 13. december                         14:20                     Šprint mužov
 • 15. február                              14:45                     Šprint mužov
 • 16. február                              13:00                     Stíhacie preteky žien
 • 16. február                              15:15                     Stíhacie preteky mužov
 • 18. február                              14:15                     Vytrvalostné preteky žien
 • 19. február                              14:15                     Vytrvalostné preteky mužov
 • 20. február                              15:15                     Zmiešané štafety
 • 22. február                              11:45                     Štafety žien
 • 22. február                              14:45                     Štafety mužov
 • 23. február                              12:30                     Preteky s hrom. štartom žien
 • 23. február                              15:00                     Preteky s hrom. štartom mužov
Taliansko: Antholz - Anterselva

       Dátum                                       Čas                        Disciplína

 • 13. február                                14:45                      Súťaž miešaných dvojíc
 • 14. február                                14:45                      Šprint žien
 • 15. február                                14:45                      Šprint mužov
 • 16. február                                13:00                      Stíhacie preteky žien
 • 16. február                               15:15                       Stíhacie preteky mužov
 • 18. február                               14:15                        Vytrvalostné preteky žien
 • 19. február                               14:15                        Vytrvalostné preteky mužov
 • 20. február                               15:15                        Zmiešané štafety
 • 22. február                               11:45                        Štafety žien
 • 22. február                               14:45                        Štafety mužov
 • 23. február                               12:30                        Preteky s hrom. štartom žien
 • 23. február                               15:00                        Preteky s hrom. štartom mužov

 

Nemecko: Oberhof

        Dátum                                 Čas                        Disciplína

 •   9. január                             14:30                      Šprint žien
 • 10. január                            14:30                      Šprint mužov
 • 11. január                            12:00                      Štafety žien
 • 11. január                            14:15                      Štafety mužov
 • 12. január                            12:45                     Preteky s hrom. štartom žien
 • 12. január                            14:30                     Preteky s hrom. štartom mužov
Slovinsko: Pokljuka

      Dátum                             Čas                                  Disciplína

 • 23. január                        14:15                                Vytrvalostné preteky mužov
 • 24. január                        14:15                                Vytrvalostné preteky žien
 • 25. január                        13:15                                Súťaž miešaných dvojíc
 • 25. január                       15:00                                 Zmiešané štafety
 • 26. január                       12:15                                 Preteky s hrom. štartom mužov
 • 26. január                       15:00                                 Preteky s hrom. štartom žien

 

Taliansko: Antholz - Anterselva

      Dátum                                     Čas                                    Disciplína

 • 13. február                               14:45                                 Súťaž miešaných dvojíc
 • 14. február                               14:45                                 Šprint žien
 • 15. február                               14:45                                 Šprint mužov
 • 16. február                              13:00                                 Stíhacie preteky žien
 • 16. február                              15:15                                 Stíhacie preteky mužov
 • 18. február                              14:15                                 Vytrvalostné preteky žien
 • 19. február                              14:15                                 Vytrvalostné preteky mužov
 • 20. február                              15:15                                 Zmiešané štafety
 • 22. február                              11:45                                 Štafety žien
 • 22. február                              14:45                                 Štafety mužov
 • 23. február                              12:30                                 Preteky s hrom. štartom žien
 • 23. február                              15:00                                 Preteky s hrom. štartom mužov

 

Česko: Nové Mesto na Morave

  Dátum                                        Čas                                Disciplína

 • 5. marec                                17:35                             Šprint žien
 • 6. marec                                17:30                             Šprint mužov
 • 7. marec                                14:00                             Štafety žien
 • 7. marec                                17:00                             Štafety mužov
 • 8. marec                                11:45                             Preteky s hrom. štartom žien
 • 8. marec                                13:45                             Preteky s hrom. štartom mužov

 

Fínsko: Kontiolahti

      Dátum                                   Čas                                    Disciplína

 • 12. marec                             15:30                                   Šprint mužov
 • 13. marec                             15:30                                   Šprint žien
 • 14. marec                             13:45                                   Stíhacie preteky mužov
 • 14. marec                             15:45                                   Stíhacie preteky žien
 • 15. marec                             13:15                                   Súťaž miešaných dvojíc
 • 15. marec                             15:15                                   Zmiešané štafety

 

Nórsko: Oslo - Hollmenkolen

      Dátum                                  Čas                              Disciplína

 • 20. marec                             13:15                          Šprint žien
 • 20. marec                             16:30                          Šprint mužov
 • 21. marec                            14:00                           Stíhacie preteky žien
 • 21. marec                            16:45                           Stíhacie preteky mužov
 • 22. marec                            14:00                           Preteky s hrom. štartom žien
 • 22. marec                            15:45                           Preteky s hrom. štartom mužov