Olympiáda sa po včerajšom rozhodnutí MOV odložila na ďalší rok. Ste sklamaná, že nevycestujete?

Ako športovkyňa som sklamaná, že olympiádu presunuli, pretože som sa tešila. Týmto rozhodnutím stratila tohtoročná sezóna veľký vrchol a veľa práce, ktorú sme vložili do tréningu, vyjde nazmar. Ako človek si však uvedomujem, že je to správne rozhodnutie. Podstatné v týchto časoch je, sústrediť sa na zdravie a bezpečnosť seba a mojej rodiny. Určite sa budem udržiavať fit, cvičiť doma, trénovať všetkými spôsobmi, ako budem môcť. Snáď táto situácia rýchlo pominie a ak sa všetci zomkneme, verím tomu, že sa čoskoro vrátime do normálu. 

Zdravie športovcov by malo byť na prvom mieste. Existovala možnosť o uskutočnení OH aj napriek veľkému zdravotnému riziku?

Ak by ste sa ma spýtali pred týždňom, aj ja som ešte verila a predpokladala, že olympiáda v Tokiu bude tento rok. No situácia sa menila zo dňa na deň, z hodiny na hodinu. Pandémia sa rozširuje rýchlo v mnohých krajinách, športovci nemôžu trénovať, rušili sa podujatia jedno po druhom. Za daných podmienok by nebolo rozumné, ani férové, aby sa OH uskutočnili v júli tohoto roka. 

Prečo sa čakalo až tak dlho s rozhodnutím o preložení hier, nakoľko bolo takmer jasné, že nebude možné, aby sa olympiáda uskutočnila v riadnom termíne?

Treba si uvedomiť, že olympiáda je najkomplexnejšie podujatie na svete, preto organizačný výbor denno-denne pracuje celých 7 rokov, kým sa začne otvárací ceremoniál. MOV (medzinárodný olympijský výbor) dlho zastával názor, že ak je možné, aby olympiáda bola v tomto roku, bude sa snažiť prijať všetky opatrenia, aby prebehla bezpečne. Kým prišlo k rozhodnutiu o preložení, bolo potrebné skonzultovať všetko s Japonskou vládou, organizačným výborom, medzinárodnými športovými federáciami, kľúčovými partnermi v oblasti marketingu, najmä televíziami a sponzormi. Až potom bolo možné rozhodnúť. 

Slovenská reprezentantka v streľbe Danka Barteková (35) odhalila v exkluzívnom rozhovore pre portál Šport24.sk detaily, ktoré prinútili organizačný výbor preložiť olympijske hry.
Slovenská reprezentantka v streľbe Danka Barteková (35) odhalila v exkluzívnom rozhovore pre portál Šport24.sk detaily, ktoré prinútili organizačný výbor preložiť olympijske hry.
Zdroj: Michal Sv?tok

Čo bolo pre MOV najväčším strašiakom v rozhodovaní o preložení hier?

MOV sa musel rozhodovať veľmi zodpovedne. Na základe nových informácií z WHO (svetová zdravotnícka organizácia), ktoré začali mať varovný podtón, musel MOV začať uvažovať o možnostiach. V nedeľu mimoriadne zasadala exekutíva MOV prostredníctvom telekonferencie a uznali oficiálne, že uvažujú o preložení hier. Vypýtali si však 4 týždne na rozmyslenie. Nemohli totiž rozhodnúť sami, vo virtuálnej konferenčnej miestnosti, pretože by sa mohlo stať, že sa rozhodnú hry preložiť a zrazu zistia, že s hľadiska organizácie alebo logistiky to nebude možné. Najväčšie obavy bolo práve tie, že hry nebude možné preložiť. Verím tomu, že Japonský organizačný výbor aj MOV čaká obrovské množstvo práce - treba najskôr rozhodnúť o termíne, ktorý nenaruší budúcoročný športový kalendár, skonzultovať ho bude nutné s 33 športovými zväzmi.

VIAC sa dozviete na ďalšej strane!