„Suma poskytnutých prostriedkov dokonca prekročí päť miliónov, garantujeme určité prostriedky aj z nášho rozpočtu," uviedol prezident SAZ Peter Korčok. Z 33 uchádzačov o dotáciu, ktorí súhrnne žiadali prostriedky vo výške viac ako deväť miliónov eur, sa podľa Korčokových slov snažil zväz proporčne podporiť samosprávy i prevádzkovateľov atletických štadiónov na celom území SR, "od západu po východ".

Podporené sú projekty v mestách Žilina, Banská Bystrica, Martin, Košice, Nové Zámky, Humenné, Nitra, Spišská Nová Ves, Svit, Považská Bystrica, Piešťany, Malacky, Čadca, Dubnica nad Váhom, Banská Štiavnica, Zvolen, Krupina, Dolný Kubín, Žiar nad Hronom, Moldava nad Bodvou, Lučenec, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš.

Korčok zdôraznil, že pre slovenskú atletiku je dôležité, aby sa aj prostredníctvom tejto dotácie podarilo rozšíriť počet osemdráhových 400-metrových oválov. „Vyzerá veľmi nádejne, že sa to podarí v Žiline, Martine, Banskej Bystrici v rámci Univerzity Mateja Bela, v Nových Zámkoch i Košiciach," uviedol.

Šéf slovenskej atletiky verí, že čerpanie prostriedkov i realizácia projektov bude bez problémov a v blízkej budúcnosti budú mať i tí, na ktorých sa pre vysoký počet žiadateľov nedostalo, opäť možnosť získať dotáciu.

Alokácia na rekonštrukciu atletických štadiónov je súčasťou celkového objemu finančných prostriedkov vo výške 21 miliónov eur, ktoré vláda vyčlenila na rekonštrukciu a výstavbu športovej infraštruktúry do roku 2021. Žiadať o ne mohli vlastníci či správcovia atletických štadiónov - mestá, obce, samosprávne kraje i športové kluby. Dotácie sú určené prioritne na rekonštrukciu štadiónov so 400-metrovým atletickým oválom, prípadne i na rekonštrukciu štadiónov s 300-metrovou dráhou.

Rekonštrukcie či výstavby financované z dotácií musia byť ukončené do konca roka 2021. Žiadatelia sa podieľajú na celkových nákladoch spolufinancovaním vo výške 40 percent.