"V termínovke sú podujatia, ktoré sme schopní na základe v súčasnosti platných opatrení zorganizovať. Čiže aj s vlastnými antigénovými testami nie staršími ako dvanásť hodín. Vyvinieme snahu, aby sa účastníci našich podujatí testovali aj vo vlastnej réžii. Samozrejme, čo platí teraz, nemusí v čase plánovaných podujatí. Situácia sa môže zlepšiť, ale aj zhoršiť," pripustil šéf športovo-technickej komisie a člen výkonného výboru SAZ Róbert Mittermayer podľa oficiálnej stránky SAZ atletika.sk.