Celková výška športových dotácií na podporu vrcholového športu je na rok 2021 vo výške 100.000 eur. Doplnil, že z dotácií na podporu vrcholového športu je 80.000 eur určených pre podporu seniorských extraligových klubov v olympijských a neolympijských športoch.

"Na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe je 20.000 eur. Maximálna možná výška podpory pre jednotlivca je 3000 eur. Podávanie žiadostí o dotácie sa aj v tomto roku uskutočňuje prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.zilina.egrant.sk. Uzávierka na doručenie vyplnených žiadostí je 23. apríla 2021. Financie športovej dotácie je možné použiť len na aktivity v tomto kalendárnom roku," uviedol Miškovčík.

Vysvetlil, že športové dotácie sú určené na podporu športovej činnosti pre registrovaných športovcov. "Pomoc je určená klubom, ktoré sú zaregistrované v zmysle zákona o športe v Registri právnických osôb v športe najneskôr v roku 2020. O športovú dotáciu sa môžu uchádzať len tie kluby, ktoré nie sú financované z rozpočtu mesta a ktorých zriaďovateľom nie je mesto Žilina. Podmienkou je, aby mal klub vysporiadané finančné vzťahy s mestom a neboli voči nemu vedené konkurzné konania, prípadne výkon rozhodnutia. Rovnaké podmienky platia aj v prípade individuálnej podpory športovcov," upozornil hovorca mesta.

"Systém poskytovania športových dotácií sme vytvorili s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií. Zmyslom je podporovať činnosť športových klubov, registrovaných športovcov a vrcholových žilinských športovcov v individuálnom športe. Teší ma, že do tejto oblasti opäť smeruje významná suma z mestského rozpočtu. Žilinskí športovci nám robia dobré meno nielen na Slovensku, ale aj v celom svete. Napriek tomu, že mnohokrát sa ich príprava uskutočňuje v neporovnateľne horších podmienkach, ako je to v prípade športovcov v zahraničí," podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.