Keď sa stane taká tragická udalosť, pre všetkých v klube je to veľmi náročná situácia. „Smrť hráča zasiahla ľudí v celom klube, vedenie v takých situáciách rieši viacero zložitých osobných, emočných, aj organizačných vecí. A pritom sami potrebujú zvládať vlastný zármutok a emócie,“ zamyslel sa Peter Kuračka, ktorý sa odmalička pohybuje v športovom svete, na vrcholovej úrovni hrával futbal za Myjavu.

Dušanov otec si siahol tiež na život v roku 1998. „Pri predispozíciách k depresii hrajú rolu aj dedičné faktory. Faktorov pri samovražednom správaní je viacero, nerád by som nejaké konkretizoval, keďže v tomto momente ešte nemám informáciu, že bola potvrdená samovražda," pokračoval Kuračka a na záver dodal: „Pri samovražednom správaní zväčša nejde o skrat, človek o samovražde väčšinou určitú dobu premýšľa. Aj keď pri konečnom rozhodnutí môžu hrať rolu aj situačné faktory a aktuálne emočné prežívanie.“

Pomoc existuje

Ocitli ste sa v psychickej kríze, či v ťažkej situácii? Pomoc existuje. Volajte bezplatne 0800 800 566 alebo 0800 500 333.