"V prvom rade som chcel stretnúť každého, kto pracuje na SZĽH, spoznať ich, teda na čom pracujú a akí sú. Chcel som tak pochopiť fungovanie a zodpovednosti zväzu ako takého. Dôležitým krokom bolo aj vycestovanie do regiónov, kde som sa spolu s prezidentom SZĽH a generálnym sekretárom stretol so zástupcami jednotlivých klubov, vypočul som si ich spätnú väzbu a odkomunikovali sme im našu víziu a ciele. Veľkou témou, ktorú riešime v týchto dňoch, je zmluva s rozhodcami, a samozrejme Covid opatrenia a nariadenia. Našim cieľom, ktorý sme klubom komunikovali, bolo robiť veci transparentnejšie a definovať víziu pre celý hokej – vrátane princípov fungovania, transparentnej operatívy na zväze, financovania aj komunikácie smerom k regiónom. Samotní členovia hnutia na našich stretnutiach viackrát prízvukovali, že toto im zo strany zväzu chýba. Ak sa nám to podarí, tak verím, že väčšina negatívnej spätnej väzby, ktorá sa v minulosti objavovala, bude vyriešená. Chceme nastaviť pravidlá na dlhšiu dobu, radi by sme nadefinovali troj-štvorročný plán, kde bude jasné, čo a ako budeme robiť," uviedol Kruľ.

Do hokeja prišiel z nadnárodnej spoločnosti. Jednou z jeho priorít bolo zistiť, v akom stave je SZĽH po finančnej a prevádzkovej stránke. "V prvom rade občianske združenia a dcérske spoločnosti zväzu nefungovali úplne koordinovane. Chceli by sme zaviesť centrálne riadenie všetkých spoločností a konsolidovaný prístup k financiám. Od vytvárania rozpočtu, ktorý bude spoločný pre všetky spoločnosti, až po kontroling, reporting a plnenie nastavených plánov. Ide o to, aby vrcholový manažment videl, aká je presná finančná situácia, aby následne dokázal robiť adekvátne rozhodnutia. Všetky projekty na dosiahnutie tohto stavu sme na zväze už spustili. Našou prioritou je tiež transparentnejšie a účelovejšie vynakladanie finančných zdrojov. Spustili sme iniciatívu kontrolovaného prístupu k financiám, ktorá nám pomôže ustriehnuť, na čo a koľko peňazí míňame. Hlavne, či je v tom maximálna efektivita súvisiaca s cieľom, ktorý chceme dosiahnuť," zdôraznil Kruľ.

SZĽH nedávno sľúbil klubom prerozdeliť časť zo zisku z vlaňajších majstrovstiev sveta. "Prvá vec je dohoda o pomoci, ktorá pôjde klubom extraligy, Slovenskej hokejovej ligy, 2. ligy a extraligy žien. SZĽH pripravil zmluvy, tie boli odoslané klubom a v momente, ako budú potvrdené, bude zväz pripravený túto pomoc odoslať. Zároveň bude putovať pomoc aj vo forme príspevkov na mládežníckych trénerov od septembra do decembra, o čom už rozhodol výkonný výbor. A zvyšnú časť by sme radi použili na koncepčný a dlhodobý projekt rozvoja hokeja. Ten sa chystáme prezentovať na novembrovom Kongrese SZĽH."

Témou týchto dní je aj zmluva s rozhodcami, ktorá zatiaľ podpísaná nie je. "Absolvovali sme viacero stretnutí a zatiaľ sme nenašli spoločnú reč. Rozhodcovia prišli s návrhom, ktorý je v aktuálnej spoločenskej situácii a finančnej situácii zväzu pre nás neakceptovateľný a neúnosný. V priebehu rokovaní sme prišli s viacerými kompromisnými návrhmi, ktoré dokonca dostanú požiadavky rozhodcov na úroveň, ktorú požadujú. No nie okamžite pre najbližšiu sezónu, ale v priebehu niekoľkých rokov. Chceli sme rokovania využiť aj na určenie spôsobu, ako zvýšiť počet a kvalitu rozhodcov. Bohužiaľ, všetky naše návrhy boli zo strany rozhodcov principiálne odmietnuté. Snažíme sa ďalej, ale dostávame odmietavé stanovisko, ktoré nepripúšťa diskusiu o špecifických požiadavkách. Na rovinu poviem, že nechcú spájať tému zvyšovania odmien s dlhodobými plánmi na zvýšenie ich počtu či kvality. Chcú sa rozprávať iba o zvyšovaní platov. Ich stanoviskom je výrazné a okamžité navýšenie odmien pre všetkých rozhodcov, vo všetkých vekových kategóriách. To si dnes zväz za žiadnych okolností nemôže dovoliť," zdôraznil nový výkonný riaditeľ.