"Členovia VV SZĽH na ostatných zasadnutiach diskutovali o téme nárastu nákladov súvisiacich s organizáciou seniorskej extraligy, a to najmä nákladov na mzdy rozhodcov a inštruktorov rozhodcov. Na základe toho dospeli k nutnosti zvýšenia štartovného na sumu 18 000 eur," referuje HockeySlovakia.sk.

Zväz tiež uviedol, že z dôvodu zvýšenia stability súťaží, predvídateľnosti počtu účastníkov súťaží a následnej možnosti riadiacich orgánov súťaží riadne pripravovať modely súťaží a zaraďovať družstvá po ich prihlásení do súťaží pre budúcu hokejovú sezónu tiež VV SZĽH schválil úpravu smernice pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže zväzu. "Zmena sa týka najmä úprav poplatkov a definície termínov na odhlásenie sa družstiev z profesionálnych súťaží alebo amatérskych súťaží," uviedol zväz.

Zo správy na webe SZĽH vyplýva, že kluby sa z extraligy seniorov a prvej ligy môžu odhlásiť od prihlásenia družstva až do okamihu udelenia licencie za poplatok 25-tisíc eur, od momentu udelenia licencie až do konca súťaže za 50-tisíc eur. V ďalších, teda amatérskych súťažiach, sú tieto poplatky po novom 3320 resp. 6640 eur.