Celosvetová pandémia nového koronavírusu si na Slovensku vyžiadala medzi prvými zrušenie hokejových súťaží aj preto začala SIHPA v tejto veci konať a dala dokopy sériu opatrení, ktoré sú zamerané na pomoc hokejistom, avšak môžu byť použité univerzálne a teda pomôcť všetkým športovcom na Slovensku. "Pripravili sme dve série opatrení, prvá časť s názvom Prvá pomoc má za úlohu okamžite pomôcť športovcom, ktorí zostali bez príjmu. Druhú časť sme nazvali systémové opatrenia, ktoré je potrebné zaviesť a ktoré môžu športovcom na Slovensku pomáhať dlhodobo. Na základe mojich predchádzajúcich debát či s pánom Siekelom, pánom Šatanom, alebo novým štátnym tajomníkom pre šport pánom Husárom som presvedčený, že ani im nie je osud športovcov ľahostajný a verím, že sa nám podarí nájsť rozumné riešenia, ktoré by boli akceptované, či už na úrovni štátu, alebo na úrovni zväzov," uviedol v tlačovej správe prezident SIHPA Oliver Pravda.
      
SIHPA navrhla v rámci Prvej pomoci zaviesť dve opatrenia. Prvé je na úrovni štátu a ide o "Fond na pomoc športovcom", z neho by každý športovec, ktorý prišiel o svoj príjem v dôsledku zákazu konania hromadných športových podujatí, mohol dostať finančné prostriedky aspoň vo výške minimálnej mzdy. Druhé opatrenie je na úrovni národných športových zväzov a ide o "Záchranný balíček pre športovcov". V tomto prípade by zväzy zo svojich prostriedkov doplatil hráčom odmeny do konca platnosti ich zmlúv. "V rámci systematických opatrení sme sa jednoznačne zhodli aj s Úniou futbalových profesionálov na potrebe zriadenia fondu solidarity, do ktorého by mali prispievať športovci, kluby a národné športové zväzy. Takéto riešenia v iných oblastiach nášho života už fungujú, ide o moderné a finančne bez problémov zvládnuteľné opatrenie, ktorým by bolo možné napríklad pomôcť hráčom, ktorí nezavinene prišli o svoj príjem," uviedol Pravda.
      
SIHPA ďalej navrhuje zavedenie kaucie, ktorú by hokejové a futbalové kluby museli zložiť pred začiatkom sezóny a vytvorenie rozhodovacieho orgánu, ktorý by bol nezávislý od zväzov a vedel konať násobne rýchlejšie ako slovenské súdy. Rovnako SIHPA navrhuje aj zmenu licenčného konania v SZĽH. "Hokejovým klubom stačí poslať zväzu čestné vyhlásenie, že nemajú voči hráčom dlhy a zväz licenciu klubu udelí. Potom každý rok pribúdajú súdne spory medzi klubmi a hráčmi, keď sa hráči roky domáhajú svojich peňazí. SIHPA dáva za príklad Českú republiku, kde systém funguje opačne a hráč musí svojím podpisom potvrdiť, že klub voči nemu nemá dlžoby, inak klub nedostane licenciu," uvádza sa v tlačovej správe.