Kluby združené pod Profesionálnou hokejovou ligou (PHL) oznámili, že si zakladajú vlastnú súťaž a nechcú hrať Tipos extraligu, ktorú riadi zväz. Podľa vyjadrení zväzu na svojej stránke sú v snahe vytvoriť súkromnú ligu najaktívnejšie kluby, ktoré na Kongrese SZĽH nominovali svojich kandidátov na prezidenta zväzu a členov Výkonného výboru, no neuspeli. „Zástupcovia niektorých klubov, ktorým sa vlani nepodarilo ovládnuť slovenský hokej na Kongrese SZĽH, chcú ovládnuť aspoň extraligu,“ píše zväz na stránke.

Zároveň dodáva, že klubom, ktoré by založili vlastnú súťaž, by stúpli náklady. „Museli by si samé financovať rozhodcov, delegátov, matriku, informačný systém, nezávislé kontrolné komisie, ako je disciplinárna a arbitrážna komisia, ktoré doposiaľ v celom rozsahu financuje SZĽH,“ vysvetľuje zväz a dodáva, že by utrpeli nielen kluby zo súkromnej ligy, ale aj hráči, ktorí by v nich hrali.

„Hráči klubov súkromnej ligy by nemohli hrať za slovenskú reprezentáciu, takým klubom by postupne zaniklo členstvo v SZĽH a, samozrejme, by stratili právo hlasovať na Kongrese SZĽH. Takýmto klubom nebudú môcť byť vyplatené financie z draftu hráča do NHL a z podpisu zmluvy hráča s klubom NHL. V prípade návratu do súťaží riadených SZĽH by kluby museli začať od najnižšej súťaže.“

Hráči súkromnej ligy podľa vyjadrení zväzu stratia príslušnosť k národnej federácii, teda k SZĽH. Na hráča, ktorý nemá príslušnosť k SZĽH, nemá materskú federáciu, teda SZĽH nemá žiadny dosah. Práve to sú dôvody, pre ktoré hráči zo súkromnej ligy nebudú môcť reprezentovať.

„Extraliga pod hlavičkou SZĽH bude pokračovať za každých okolností s klubmi, ktoré sa do nej riadne prihlásia. Už dnes vieme o 4 kluboch, ktoré budú hrať extraligu výhradne pod SZĽH, ďalšie 2 kluby sa vyjadrili pozitívne pri navrhovaných podmienkach zo strany SZĽH a s ďalšími klubmi rokujeme. Ďalších členov v prípade potreby zväz doplní o kluby z nižšej súťaže a všetkým zabezpečí finančné plnenie prislúchajúce najvyššej hokejovej súťaži na Slovensku.“