Činnosť mu zastavili do 12. januára 2023, vedenie Dynama Pardubice s ním s okamžitou platnosťou ukončilo zmluvu. "Disciplinárna komisia dospela k záveru, že užitím zakázanej látky došlo k porušeniu antidopingových pravidiel s tým, že nebolo dokázané, že hráč užil látku s cieľom dosiahnuť vyšší športový výkon," uviedli predstavitelia Českého zväzu ľadového hokeja.

Mandát v tejto sezóne debutoval v českej reprezentácii. "Svojím konaním poškodil klub, spoluhráčov, český hokej a najviac seba. Už sme avizovali, že proti týmto prehreškom budeme nekompromisní a že ich budeme tvrdo trestať. Kauza Mandát je uzavretá a viac sa k tomu nebudeme vyjadrovať," povedal člen predstavenstva Pardubíc Dušan Salfický na klubovom webe.