Predchádzajúci kongres, ktorý sa konal 18. marca a na ktorom mali delegáti voliť prezidenta SZĽH, nebol uznášaniaschopný. Delegáti z klubov mali voliť okrem najvyššej funkcie aj nových členov Výkonného výboru SZĽH, predsedu i podpredsedu disciplinárnej a volebnej komisie SZĽH, schvaľovať rozpočet a venovať sa ďalším športovým témam. Napokon k hlasovaniu o hlavných bodoch ani nedošlo, lebo sa už pri úvodnej prezentácii delegátov nenašla potrebná dvojtretinová väčšina hlasov od všetkých riadnych členov SZĽH. "Dohodli sme sa na novom termíne, výkonný výbor dospel k dohode. Všetky procesy, ktoré sú potrebné, treba absolvovať nanovo, teda aj kandidáti do komisií a na prezidenta sa musia prihlásiť do termínov, ktoré sú v stanovách," povedal Šatan.

O post prezidenta zväzu sa uchádzali dvaja kandidáti - súčasný šéf SZĽH Miroslav Šatan a Ľudovít Jurinyi, riaditeľ HK Poprad. Šatan stojí na čele SZĽH od júna 2019, keď vo funkcii nahradil Martina Kohúta. Už od leta 2017 pôsobil ako generálny manažér a obe funkcie zastáva doteraz. "Nemáme garancie, ako to dopadne, môže sa stať všeličo. Ale tento termín je už po skončení všetkých súťaží aj mládežníckych. Kongres sa musí dohodnúť, či sa bude hlasovať písomne, alebo elektronicky."

Šatan uviedol, že od neuskutočneného kongresu zatiaľ neprebieha nekalý boj, no poznamenal: "Nejaké dezinformácie stále vychádzajú a bude to mať asi nejaký priebeh. Teraz, keď sme ohlásili termín, tak si myslím, že sa objavia ďalšie dezinformácie."