Parlament schválil návrh napriek nesúhlasu predsedu vlády Krisjanisa Karinša a ministra zdravotníctva Danielsa Pavlutsa. Rozhodnutie bolo prijaté 48 hlasmi za, 40 zákonodarcovia hlasovali proti a 1 sa zdržal. Implementácia rozhodnutia teraz závisí od ďalších krokov vlády a od zvolania jej najbližšieho rokovania. To je naplánované na 27. mája.