Anketa
Branislav Konrád
  • 39%
  • 41%
  • 17%
  • 1%
  • 2%

Ďalší hráč na ďalšej strane