A skupina

Dánsko
Francúzsko
Kanada
Kazachstan
Nemecko
Slovensko
Švajčiarsko
Taliansko

B skupina

Česko
Fínsko
Lotyšsko
Nórsko
Rakúsko
Švédsko
USA
Veľká Británia