Podľa nových opatrení môže byť na hromadnom podujatí v červenom okrese prítomných len 200 divákov v režime OP (očkovaní a prekonaní). V bordovej farbe to bude 100 ľudí a v čiernej farbe 50 ľudí. Zelené okresy a oranžové okresy majú byť pre režim OP bez obmedzení. Pre vstup v režime OTP má platiť pre červené, bordové a čierne okresy kapacitné obmedzenie šesť ľudí. Hromadné podujatia v základnom režime majú byť pre červené, bordové a čierne okresy zakázané.

Plné znenie stanoviska Únie ligových klubov k prijatým opatreniam /bez redakčných úprav/:

"Sme na začiatku, nikde sme sa neposunuli, nič sme sa nenaučili a opäť opakujeme staré známe klišé, ktoré zaznelo počas pandémie už mnohokrát. Šport dostáva ďalšiu tvrdú ranu. Pozbiera sa opäť? Snáď áno, ale obávame sa, že raz bude posledná a bude to definitívne K.O. nielen pre profesionálny šport na Slovensku. Chaos, nelogické rozhodovania, hnev, smútok, apatia... Šport je dlhodobo na chvoste záujmu štátnych predstaviteľov, a súčasná situácia je toho zrkadlom. Od pondelka platí, že na hromadných športových podujatiach môže byť maximálne 200 fanúšikov v červených okresoch a 100 v bordových okresoch, a to len očkovaní či prekonaní. To, čo platilo včera, dnes už je inak. Koncepčné riešenie, ktoré mal nastavovať Covid automat, zohľadňujúc aktuálnu situáciu či očkovanosť, dnes už neplatí. Nie jeden, ale tisíc krokov späť. Je pritom jedno, či ide o uzavretú halu, kostol či otvorený obrovský štadión. 200 ľudí a bodka. Ak budeme konkrétni, tak z pôvodnej 100% kapacity pre očkovaných sme sa dostali na 200 či 100 zaočkovaných, či prekonaných ľudí. Žiadne percentuálne obmedzenie, žiadne zohľadnenie obrovského otvoreného priestranstva, žiadna sektorizácia, žiadne výhody pre očkovaných. Bez akejkoľvek logiky, dôvodu. Bez informácie o trasovaní pozitívnych kontaktov z futbalových zápasov, bez informácie o rizikovosti hromadných podujatí v exteriéri, či interiéri. Pozor, nikto tu nezľahčuje aktuálnu situáciu, všetci rozumieme náročnosti súčasnej situácie. Plnia sa nemocnice, pribúdajú chorí. My sme od začiatku vyzývali k zodpovednosti a dodržiavaniu opatrení, vyzývame k tomu i teraz a dopĺňame očkovanie. Ukazuje sa, že práve očkovanie je odpoveďou na neúnosnú záťaž v nemocniciach. Dnes je viac ako 85% profesionálnych hráčov očkovaných, aj to je náš odkaz verejnosti. Nikto tu nechce mať plné štadióny, povedzme si otvorene, v súčasnej situácii to nie je ani možné. Z rozhodnutia, ktoré však zaznelo máme pocit krivdy. Je pre nás nelogické, nekoncepčné a šport ohrozujúce. Dlho sme bojovali za opatrenia, ktoré by boli v súla e s logickými argumentami. Aktuálne vyústenie situácie znova postráda logiku, zdá sa, že ide o skratové rozhodnutie na základe súčasnej krízovej situácie, ktorej sa však dalo predísť. Zdá sa, že opäť je šport ten zlý, ktorý môže za súčasnú zlú situáciu a opäť mu treba naložiť, zraziť ho na kolená a čakať, kým sa pozbiera, a či vôbec."

Plné znenie stanoviska Slovenského futbalového zväzu k prijatým opatreniam /bez redakčných úprav/:

"Vo štvrtok 18. novembra Vláda Slovenskej republiky schválila nový Covid automat, ktorého návrh bol predmetom internej diskusie na úrovni vlády už od utorka (16. novembra). Komunikácia a konzultácia ohľadne nastavenia opatrení smerom von však opätovne zlyhala. Až do štvrtkového poobedia SFZ nemal žiadnu možnosť oboznámiť sa s tým, aké úpravy sa od pondelka (22. novembra) chystajú. Po zverejnení materiálov, ako je už zvykom až pár hodín po ich schválení vládou, sme ostali mierne paralyzovaní.

SFZ s plnou vážnosťou berie do úvahy súčasnú situáciu v nemocniciach, rekordné počty infikovaných a skutočnosť, že podľa odborníkov sme v najhoršej fáze od začiatku pandémie. Nebudeme polemizovať, čo presne je za tým, určite však k dnešnému stavu prispela aj nízka zaočkovanosť populácie. Nespochybňujeme kritickosť situácie a úplne súhlasíme s tým, že bolo načase prijať náležité zmeny a opatrenia. Výsledok, ktorým je nový Covid automat, považujeme za neadekvátny. Nové opatrenia vyvolávajú dojem, že ide o rozhodnutie šité horúcou ihlou na zalátanie zúfalej situácie. Opatrenia sú vo vzájomnom logickom rozpore, čo ich robí na niektorých miestach až „smiešnymi“. Nik predsa nemôže myslieť vážne limit šiestich divákov v režime OTP (očkovaní/testovaní/prekonaní) či 200 v režime OP (očkovaní/prekonaní)v červenom okrese na otvorenom futbalovom štadióne.

Šport týmto dostáva ďalšiu silnú ranu, navyše slabošsky odzadu. Nový Covid automat, ktorý sa deklaruje ako dočasný na tri týždne (už máme skúsenosť s dočasnosťou niektorých opatrení), hádže dnes celé Slovensko a všetky jeho okresy de facto do jedného vreca. Jedna vec sú fanúšikovia a profesionálne súťaže, druhá ešte esenciálnejšia vec je v amatérskom a mládežníckom športe hra samotná a možnosť trénovať. Nový Covid automat však zabil šancu dohrať amatérske a mládežnícke súťaže a zakázal aj tréningy, keďže sa nemôže športovať v inom režime ako podľa protokolu OP. Čo k tomu dodať... Všetci vieme, že na mládežníckej úrovni a v regiónoch nie je reálne zabezpečiť, aby boli samotní hráči očkovaní. Spoliehať sa na prekonanie ochorenia je úplne scestné. Zároveň aj nenápadná zmena definície plne očkovanej osoby, za ktorú sa po novom považujú deti do 12 rokov len s testom, je úprimne, klinec do rakvy práve súťažnému a tréningovému procesu mládeže.

Čo sa týka účasti fanúšikov, vláda si nedala námahu urobiť aspoň spravodlivé aj keď sprísnené percentuálne obmedzenie, ktoré berie do úvahy kapacitu priestoru. Neinšpirovala sa ani zahraničím a krajinami EÚ, ktorej sme súčasťou, pretože napr. v Česku a v Rakúsku sú predsa štadióny pre zaočkovaných a prekonaných dostupné bez obmedzení. Áno, možno sa to zmení, ale stav je aktuálne taký. Divácka kulisa je z našich podujatí vyoutovaná, teda ak neberieme ako náležitú kulisu šesť divákov v režime OTP v akomkoľvek okrese od červenej farby.

Ešte raz opakujeme. V plnej miere si uvedomujeme krízový stav v slovenských nemocniciach, vôbec situáciu nezľahčujeme a vyzývame všetkých na rešpekt a podporu lekárov a zdravotníkov, rovnako ako už pol roka apelujeme na našich členov a celú futbalovú komunitu, aby sa dali zaočkovať.

Nemáme však kapacitu na pochopenie opätovného nastolenia totálnej ignorancie športového hnutia pri tvorbe opatrení. Nový Covid automat sa nezrodil za dve hodiny, a aký taký priestor na krátku diskusiu o alternatívach riešenia tu istotne bol. Pravdepodobne nebola vôľa. Toto rozhodnutie o nás, bez nás, jednoducho, nechápeme.

Máme za to, že nedôvera v opatrenia v spoločnosti nie je už spôsobená tým, že opatrenia sú nepopulárne a obmedzujúce, je spôsobená formou ich komunikácie, lepšie povedané nekomunikácie s verejnosťou v dostatočnom predstihu predtým, než sú schválené. A to vrhá zlé svetlo aj na samotné športové federácie a zväzy, ktoré verejnosť v prvej línii obviňuje z obmedzovania športu.

Áno, mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia, ale riešenia mimoriadne efektívne a premyslené, nie len mimoriadne rýchle bez splnenia akýchkoľvek iných atribútov."