Horský začínal ako žiak v ČH Bratislava pod trénerom Arnoštom Hložekom. Vrcholom jeho hráčskej kariéry bolo pôsobenie v Lokomotíve Pezinok, kde hrával počas vysokoškolského štúdia. Potom pôsobil v bratislavských kluboch Kablo, Štart a Dúbravka. Po skončení hráčskej kariéry pokračoval pri futbale ako rozhodca, neskôr ako delegát vo federálnej lige a v národných súťažiach.
      
Na začiatku jeho funkcionárskej kariéry bola komisia, ktorá organizovala veľký turnaj pracovníkov a zamestnancov bratislavských podnikov ku dňu Tlače, rozhlasu a televízie. Na volebnej konferencii BFZ v roku 1980 ho vo veku 36 rokov zvolili za jeho predsedu. Funkciu zastával trinásť rokov, na jeseň 1993 z pozície odstúpil.