Členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu schválili Národný futbalový štadión v Bratislave za dejisko tohtoročného finále, v ktorom sa o trofej pobijú Slovan Bratislava a Spartak Trnava.

„Slovenský futbalový zväz nevyzýval kluby k podaniu prihlášky, ale je pravda, že Trnava prejavila záujem o organizáciu finále. Odkedy je však skolaudovaný Národný futbalový štadión, snažíme sa, aby sa finále Slovnaft Cupu hrávalo práve tam. Navyše, pre Národný futbalový štadión rozhodla aj konzultácia s Policajným zborom,“ vysvetlila pre RTVS hovorkyňa Slovenského futbalového zväzu Monika Jurigová.

Na jej slová následne zareagoval policajný zbor v Bratislave na svojom facebooku:

STANOVISKO KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA PZ V BRATISLAVE K MEDIALIZOVANÝM INFORMÁCIÁM

Včera (25.04.2022) bola vo vysielaní RTVS v rámci relácie Góly-body-sekundy zverejnená reportáž, týkajúca sa finálového zápasu Slovenského pohára vo futbale, ktoré sa uskutoční medzi mužstvami Slovan Bratislava a Spartak Trnava dňa 08.05.2022 na Národnom Futbalovom štadióne v Bratislave. V rámci reportáže odznelo vyjadrenie hovorkyne Slovenského Futbalového zväzu k predmetnej udalosti v znení:

„Slovenský futbalový zväz nevyzýval kluby k podaniu prihlášky, odkedy je však skolaudovaný Národný futbalový štadión, snažíme sa, aby sa finále Slovnaft Cupu konalo práve tam. Navyše pre Národný futbalový štadión rozhodla aj konzultácia s policajným zborom.“

Nakoľko do dnešného dňa so zástupcami Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave táto otázka nebola oficiálne prekonzultovaná, uvedené tvrdenie považujeme za nekorektné a od predmetného tvrdenia sa kategoricky dištancujeme. K predmetnému finálovému zápasu sa do dnešného dňa neuskutočnilo žiadne oficiálne stretnutie medzi Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave - ako vecne a miestne príslušným útvarom Policajného zboru a so zástupcami Slovenského futbalového zväzu. Stretnutie medzi uvedenými subjektami sa uskutoční prvýkrát až v priebehu dnešného dňa, preto považujeme citované tvrdenie za predčasné.

Predmetné športové podujatie je zo strany Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave považované za rizikový zápas, pri ktorom predpokladáme pravdepodobnosť vzniku bezpečnostných rizík najmä mimo štadióna s možným narušením verejného poriadku a komplikácií v cestnej premávke v dôsledku presunov fanúšikov športového podujatia.