Myslíte si, že zlé výkony a herný prejav mužstva za posledné roky idú len na vrub trénerov?  
 
Venujem sa tomu už veľmi dlho a poukazujem na to dlhodobo. Celkovo verejnosť už nechce vidieť pokus, omyl. To znamená, že nasadíme reprezentačného trénera, nepáči sa nám hra, nemá dobré výsledky, tak nasadíme druhého. Ak sa ani tomu nedarí, opäť ho vymeníme a myslíme si, že sa tým všetko vyrieši. Musíme vytvoriť samotný produkt, ktorý aj pri negatívnom výsledku dokáže fanúšik futbalu oceniť. Verejnosť s tým už jednoducho neoklameme a potrebujeme systémové riešenie. Ak si niekto myslí, že sme odvolali trénera Tarkoviča a všetko bude v poriadku, tak je na veľkom omyle.  
 
Čo môžeme chápať pod systémovým riešením?   
 
Potrebujeme na to odbornú športovú, respektíve futbalovú komisiu zloženú z odborníkov. Nechcem sa nikoho dotknúť z výkonného výboru SFZ, ale tento orgán v žiadnom prípade nedisponuje odbornosťou dnešného moderného futbalu. Sú tam, samozrejme, aj výnimky, ale ako celok nespĺňa kritériá odbornosti na to, aby mohol komunikovať s reprezentačnými trénermi v jednotlivých kategóriách na odbornej báze a radiť im o futbalových znalostiach či filozofii, ktorou sa máme uberať.  
 
S akým riešením by ste prišli, aby sa odbornosť zvýšila?  
 
Predstaviteľom SFZ zriadiť odbornú komisiu na čele napríklad s Martinom Škrtelom, Vladom Janočkom a našimi trénermi, ktorí momentálne trénujú a pravidelne sa vzdelávajú a napredujú. Mohlo by ísť o päť- či deväťčlennú komisiu, to je na ňom. Určite by to boli správni radcovia, pretože vedia, o čom súčasný moderný futbal je, už od mládežníckych kategórií, lebo majú skúsenosti. Myslím si, že by to ako-tak pomohlo aj voči verejnej mienke na upokojenie situácie v našom futbale.  
 
Nad čím by sa mal teda prezident Kováčik najviac zamyslieť? 
 
Spoločným úsilím by sme sa mali pokúsiť zmeniť negatívne futbalové myslenie, do ktorého sme sa dostali. Súhlasím, preto treba ponúknuť riešenia, nielen kritizovať veci, ale treba prísť aj s konkrétnymi riešeniami. V prvom rade si musia kompetentní uvedomiť, že výkonný výbor SFZ ako celok dnes nemôže rozhodovať o reprezentačných tréneroch na základe odbornosti.  
 
Myslíte si teda, že je dôležité, aby sa do štruktúr klubov či SFZ mali dostať bývalí reprezentanti s bohatými skúsenosťami z európskeho futbalu?  
 
Samozrejme. V slovenských kluboch je veľmi málo hráčov, ktorí odohrali roky v zahraničí a stali sa tam úspešní. Je veľmi dôležité, aby sa postupne začali zapracovávať na funkcie v kluboch alebo aj v slovenskom futbalovom zväze. Zároveň, aby sa mladým hráčom ukazovali ako vzory. Skúsenosti, ktoré nadobudli v zahraničí, sa nenaučíte v žiadnej knihe, ale musíte si to zažiť.  

Na ďalšej strane sa dozviete o tom, čo treba zmeniť vo Fortuna lige a v systéme mládeže