Okrem toho bolo evidovaných ďalších 37 úmrtí, no títo robotníci nezomreli pri práci na stavbách. Organizačný výbor preto klasifikuje tieto prípady ako úmrtia, ktoré priamo nesúvisia s prácou.    

Podľa zahraničných médií je však počet obetí oveľa vyšší ako hlásia organizátori. Britské médiá tvrdia, že od pridelenia šampionátu Kataru v decembri 2010 zomreli v tejto krajine tisícky robotníkov, ktorí sa podieľali na výstavbe štadiónov a ďalšej infraštruktúry súvisiacej s MS 2022.