Guľáš zdôvodnil svoju abdikáciu Husárovi tým, že v súčasnosti je veľmi ťažké ukončiť dlhoročne podnikateľské aktivity tak, aby boli v súlade so štatútom verejnoprávneho činiteľa.

Do čela správnej rady Fondu na podporu športu ho pritom vláda SR vymenovala 20. mája. Vo funkcii vystriedal Jozefa Gönciho, ktorý sa 18. mája vzdal funkcie. Guľáš plánoval v novej funkcii uplatniť svoje skúsenosti z minulosti.

"Pre mňa je to výzva aj záväzok, pretože som sa nikdy politicky neangažoval. Z pohľadu mojej minulosti som sa venoval manažovaniu ľudí. Firmy, v ktorých som pôsobil, fungovali a sú úspešné. V tomto by som chcel pokračovať. Verím, že slovenský šport dostaneme ďalej," uviedol v máji.

Fond na podporu športu kreovali v závere roka 2019. Jeho cieľom je zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, ale aj športu pre všetkých, i zdravotne znevýhodnených ľudí. Najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu je správna rada, jej členovia majú päťročný mandát.