Pre žiadateľov o príspevok v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" vyčlenil Fond na podporu športu dohromady 15 miliónov eur, z ktorých minimálne 10 percent bude pridelených projektom v každom z ôsmich samosprávnych krajov. Celková požadovaná výška príspevkov všetkých žiadateľov tvorí v súčte sumu 43.793.773,26 eura, výška ich spolufinancovania sumu 49.456.537,78 eura a celková hodnota všetkých projektov sumu 93.250.311,04 eura. Maximálna výška príspevku pre jeden projekt je ohraničená sumou 1,5 milióna eur, minimálna výška je stanovená na 50-tisíc eur. Žiadatelia sa súčasne podaním žiadosti zaviazali k finančnej spoluúčasti na projekte v rozsahu minimálne 50 percent oprávnených výdavkov.

Fond na podporu športu uviedol, že v rámci svojej činnosti v uplynulých týždňoch už uhradil celkovo viac ako tri milióny eur na účty profesionálnych športových klubov na zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19. Okrem toho aktuálne prebieha proces predkladania žiadostí o finančný príspevok aj v rámci ďalšej výzvy. Až do 15. apríla 2021 môžu o finančný príspevok žiadať aj amatérske športové kluby a organizácie, ktoré boli negatívne zasiahnuté celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19, pričom na túto pomoc sú Fondom na podporu športu alokované štyri milióny eur.