"Záujem o finančný príspevok nás i pri povinnej minimálne 50-percentnej spoluúčasti žiadateľov pozitívne prekvapil. Aj v týchto ťažkých časoch poznačených pandémiou ochorenia COVID-19 je to dôkaz reálneho dopytu oprávnených žiadateľov po skvalitnení športovej infraštruktúry," uviedol v tlačovej správe predseda správnej rady FnPŠ Ladislav Križan.

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok bola vyhlásená ešte koncom minulého roka, pričom žiadatelia mohli svoje žiadosti predkladať v termíne od 15. do 30. marca 2021. "V týchto dňoch kancelária Fondu na podporu športu začala preverovať splnenie všetkých formálnych náležitostí, ktoré museli žiadatelia pri podávaní žiadostí splniť. Následne sa celý proces posunie na príslušnú odbornú komisiu, ktorej členovia žiadosti posúdia na základe vopred známych a zverejnených kritérií a odporučia správnej rade, ako najvyššiemu orgánu Fondu na podporu športu, schválenie či neschválenie predmetných žiadostí o finančný príspevok," priblížil Križan ďalší proces. Predsedu správnej rady FnPŠ teší, že celý proces predkladania žiadostí prebehol bez väčších problémov: "Pri tejto výzve sme prvýkrát použili elektronický systém predkladania žiadostí dostupný cez webové rozhranie fnps.egrant.sk, prostredníctvom ktorého žiadatelia predkladali kompletnú rozsiahlu dokumentáciu. Samotný elektronický systém výrazným spôsobom uľahčil prácu nielen fondu, ale verím, že aj jednotlivým žiadateľom. Žiadatelia mali z neho vytlačiť, podpísať a poštou zaslať na fond v listinnej podobe iba jeden formulár."