Cieľom tohto dobročinného projektu je pomôcť ľuďom, ktorí ju potrebujú. Okrem toho chce klub dať najavo aj zodpovednosť voči svojmu okoliu. Slovan bude tak mať na starosti šesť pilierov, a to konkrétne oblasť detí, mládeže a športu, oblasť sociálnej pomoci, oblasti zdravotníctva, oblasti pomoci zdravotne postinutým, oblasti ochrany zdravia pred vznikom závislostí a oblasti ochrany životného prostredia. 

O peknom geste v týchto krušných časoch informoval práve spomínaný klub ŠK Slovan Bratislava na svojej oficiálnej stránke. Belasé srdce dnes rezentovali Ivan Kmotrík mladší, podpredseda občianského združenia Ján Švehlík a manažér projektu Stanislav Kramarič. V publiku na tlačovej konferencii sedelo aj množstvo známych osobností. Keďže za nápadom stojí celý klub, stretnutia sa zúčastnil aj manažment a športový úsek, do ktorého patrí aj hlavný tréner Vladimír Weiss starší, spolu s vybranými hráčmi.

,,Občianske združenie Belasé srdce by malo vytvoriť pomyselnú strechu nad všetkými charitatívnymi projektami a projektami spoločenskej zodpovednosti. V týchto oblastiach sme sa vždy aktívne angažovali a v nastolenom trende chceme naďalej pokračovať.

Ako najslávnejší a najúspešnejší slovenský klub si plne uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť. Práve Belasé srdce bude naším nástrojom pomoci. Byť slovanistom neznamená len byť úspešným športovcom. Našou úlohou je totiž aj vždy pomáhať, vychovávať a chrániť v každej oblasti života. Belasé srdce pozostáva z dvoch línií – pomoci a výchovy.

Myslím si, že pomoc samostatne predstavovať nemusíme, činy hovoria za slová. Pri výchove chceme viesť a motivovať deti a mladých ľudí k športu a futbalu. Naším cieľom je priviesť mladých ľudí späť k športu a dostať šport späť na miesto, ktoré mu v spoločnosti patrí. Som presvedčený, že s príchodom Belasého srdca hrdosť každého slovanistu, klubového partnera, sponzora či podporovateľa ešte vzrastie a spoločne vytvoríme silnú komunitu, ktorá bude pomáhať, vychovávať a chrániť vo všetkých oblastiach života,“ objasnil Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu a predseda OZ Belasé srdce.