V nedeľu všetkých zasiahla smutná správa o úmrtí Mariána Čišovského. Ako veľmi vás to zasiahlo, nakoľko ste boli aj dobrí kamaráti?

Prekvapilo ma to, pretože som to vôbec nečakal. Naposledy, keď sme sa videli vyzeral v rámci možnosti veľmi dobre. Bol vtipný, zábavný ako stále a veľmi ma to ranilo, že som na to nebol vôbec pripravený. Je to veľmi ťažké.

Kedy ste sa s Čišom naposledy videli?

So stretávaním sme mali v tomto období problémy, pretože som ho nechcel dostať do nejakých zdravotných patálií, čo sa týka koronavírusu. Videli sme sa približne tri týždne dozadu. Nič nenasvedčovalo tomu, že bude situácia taká, aká je dnes.

Ako túto smutnú správu vnímajú zamestnanci a hráči Viktorie Plzeň?

Je cítiť veľký smútok v celom klube. Dokonca aj v meste. Kade chodím, tak ľudia to vnímali, celú jeho situáciu. Na druhej strane to ukazuje veľkosť Mariána, pretože keď toľko ľudí za vami smúti, tak asi ste pre nich znamenali a urobili ste im radosť v živote.

Rozhovor pokračuje na druhej strane...