Prezident Slovenského zväzu cyklistiky zo svojho miesta nehodlá odstúpiť. Žiadosť na jeho koniec predostrela skupina, v ktorej štruktúrach sa nachádza niekoľko známych mien z prostredia tohto športu u nás. Transparentná cyklistika zverejnila body, v ktorých Peter Privara pochybil a mal by preto skončiť. Šéf cyklistov si to však nemyslí a voči obvineniam sa bráni. Téme sme sa venovali v našej diskusnej relácii, v ktorej sme hostili práve Petra Privaru.

Dôvody na odstúpenie Petra Privaru podľa Transparentnej cyklistiky:

1. Amatérsky vypracované súdne podanie, ktoré trpelo vážnymi právnymi chybami vo veci cyklistickej dráhy v Bratislave.

2. Hrubé porušenie Zákona o športe - Neposkytnutie dokladov ku kontrole od obchodnej spoločnosti Slovenský zväz cyklistiky s.r.o.

3. Neplnenie uznesení VV SZC, nerešpektovanie odporúčaní kontrolóra a kontrolnej komisie SZC.

4. Odvádzania pozornosti od hrubých porušovaní pravidiel SZC a Zákona o športe vytváraním nezmyselných obvinení a účelovým ohováraním svojich kritikov

5. Zavádzanie odbornej a širokej verejnosti v spore SZC vs. UCI medzinárodný rozhodca po vynesení rozsudku Arbitrážnou radou UCI.

6. Nevyplatenie odmien pre organizátorov majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky 2019 v Trnave.

Peter Privara vysvetľoval v štúdiu Šport24.
Peter Privara vysvetľoval v štúdiu Šport24.
Zdroj: šport24