V skupine Trnasparentná cyklistika figuruje viacero známych mien z prostredia tohto športu. Okrem iných sú to napríklad bývalí úspešní cyklisti ako Jozef Regec či Karol Lipovský. Členom zoskupenia je tiež  člen nemeckej Bora - Hansgrohe, Peter Doležal.  K sympatizantom skupiny sa pridal napríklad aj otec bývalých cyklistov bratov Velitsovcov, Ladislav Velits.

Transparentná cyklistika žiada okamžité odstúpenie aktuálneho prezidenta zväzu. Podľa uvedených slov "Vedenie našej cyklistiky bagatelizuje klesajúcu výkonnosť slovenských pretekárov a tiež ubúdanie počtu kvalitných klubov,"  píše sa. List poukazuje aj na finančné nezrovnalosti a možné sebaobohacovanie niektorých zväzových funkconárov.  Tvorcovia listu uvádzajú aj konkrétne príklady, ktoré ich k žiadosti o abdikáciu prezidenta zväzu dohnali.

Dôvody na odstúpenie Petra Privaru podľa Transparentnej cyklistiky:

1. Amatérsky vypracované súdne podanie, ktoré trpelo vážnymi právnymi chybami vo veci cyklistickej dráhy v Bratislave.

2. Hrubé porušenie Zákona o športe - Neposkytnutie dokladov ku kontrole od obchodnej spoločnosti Slovenský zväz cyklistiky s.r.o.

3. Neplnenie uznesení VV SZC, nerešpektovanie odporúčaní kontrolóra a kontrolnej komisie SZC.

4. Odvádzania pozornosti od hrubých porušovaní pravidiel SZC a Zákona o športe vytváraním nezmyselných obvinení a účelovým ohováraním svojich kritikov

5. Zavádzanie odbornej a širokej verejnosti v spore SZC vs. UCI medzinárodný rozhodca po vynesení rozsudku Arbitrážnou radou UCI.

6. Nevyplatenie odmien pre organizátorov majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky 2019 v Trnave.

Za všetky uvedené priestupky je podľa skupiny Transparentná cyklistika zodpovedný prezident zväzu Peter Privara. V liste sa tiež spomína aj Národné cyklistické centrum, ktorého výstavbu má Peter Priavara v pláne. Prezident cyklistického zväzu je jediným konateľom v obchodnej spoločnosti Národné cyklistické centrum s.r.o. Transparentná cyklistika vyjadruje obavy, že pri výstavbe centra môže dôjsť k zneužitiu verejných prostriedkov.

List v celom znení

Otvorený list Petrovi Privarovi.
Otvorený list Petrovi Privarovi.
Zdroj: Transparentná cyklistika
Otvorený list Petrovi Privarovi.
Otvorený list Petrovi Privarovi.
Zdroj: Transparentná cyklistika
Otvorený list Petrovi Privarovi.
Otvorený list Petrovi Privarovi.
Zdroj: Transparentná cyklistika
Otvorený list Petrovi Privarovi.
Otvorený list Petrovi Privarovi.
Zdroj: Transparentná cyklistika