V skupine žiadajúcej hlavu súčasného prezidenta cyklistického zväzu figuruje viacero známych mien tohto športu. Transparentná cyklistika Petrovi Privarovi vyčíta napríklad klesajúcu výkonnosť našich reprezentantov či veci týkajúce sa zväzových financií.

"Úspechy, ktorých je stále menej sa zveličujú a neúspechy sa cielene bagatelizjú či zamlčujú. Slovenskú cyklistiku ovládol kult priemernosti. Úspechy Petra Sagana zabezpečujú vďaka štátnym dotáciám bezproblémové živobytie mnohým funkcionárom," stojí v liste.

Nesúhlasiť so šéfom cyklistického zväzu sa vraj v súčasnosti vôbec nevypláca. "Kritici súčasného riadenia SZC sú účelovo z pozície moci prezidenta ponižovaní, šikanovaní a mediálne prenasledovaní," uvádza sa v liste.

"Zoskupenie transparentná cyklistika mi nič nehovorí. Polovica osôb, ktorá v ňom figuruje už niekoľko rokov nie je členom SZC. Ostatní menovaní nevykonávajú pre zväz žiadnu činnosť. Sú medzi nimi aj neúspešní kandidáti na post prezidenta z roku 2018, konkrétne pani Fiamová a pán Zoller," povedal na adresu zoskupenia Transparentná cyklistika pre Šport24.sk Peter Privara.

Peter Privara vyhral posledné voľby na pozíciu prezidenta zväzu vysokým rozdielom a aj vďaka silnému mandátu sa odstúpiť nechystá. Jedným z jeho veľkých cieľov je vybudovanie Národného cyklistického centra. Podľa listu je Peter Privara jediným konateľom "eseročky" NCC.s.r.o. a je predpoklad, že môže prísť k zneužitiu verejných prostriedkov pri výstavbe cyklitického centra. "Financie boli pridelené občianskemu združeniu vládou SR. Spoločnosť NCC s.r.o. bude spravovať areál až po dokončení výstavby," vysvetlil pre Šport24.sk Peter Privara.

Transparentná cyklistika upozorňuje na šesť konkrétnych prípadov z minulosti, za ktoré by mal niesť zodpovednosť práve Peter Privara.

Dôvody na odstúpenie Petra Privaru podľa Transparentnej cyklistiky:

1. Amatérsky vypracované súdne podanie, ktoré trpelo vážnymi právnymi chybami vo veci cyklistickej dráhy v Bratislave.

2. Hrubé porušenie Zákona o športe - Neposkytnutie dokladov ku kontrole od obchodnej spoločnosti Slovenský zväz cyklistiky s.r.o.

3. Neplnenie uznesení VV SZC, nerešpektovanie odporúčaní kontrolóra a kontrolnej komisie SZC.

4. Odvádzania pozornosti od hrubých porušovaní pravidiel SZC a Zákona o športe vytváraním nezmyselných obvinení a účelovým ohováraním svojich kritikov

5. Zavádzanie odbornej a širokej verejnosti v spore SZC vs. UCI medzinárodný rozhodca po vynesení rozsudku Arbitrážnou radou UCI.

6. Nevyplatenie odmien pre organizátorov majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky 2019 v Trnave.

Prezident slovenského zväzu cyklistiky poskytol pre Šport24 reakciu na konkrétne problémy, za ktoré ho zoskupenie kritizuje a požaduje jeho odstúpenie. Jeho odpovede prinášame bez redakčných úprav.

Rekcia Petra Privaru na kritiku Transparentnej cyklistiky:

Súdne pojednávanie bolo bezpredmetné, nakoľko obdobie, v ktorom sme mohli niečo podniknúť, bolo po 4 rokoch premlčané a toto súdne pojednávanie sa uskutočnilo osem rokov od predaja dráhy. Je nutné sa opýtať pána Dvorščíka, vtedajšieho člena Výkonného výboru a pravej ruky vtedajšieho prezidenta Antona Tkáča, prečo vtedy nezasiahol. Pravdepodobne mu mohli z toho plynúť nejaké výhody.

Pani Fiamová a pán Dvorščík podali niekoľko sťažností na SZC ako kriminálna polícia, vládny audit, daňový úrad, inšpektorát práce, generálna prokuratúra, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu atď. Všetky kontroly dopadli pre SZC pozitívne a ani jedno z podaní sa nepotvrdilo. Myslím si, že týmto svojim konaním im išlo o paralyzovanie činnosti SZC.

Sekretariát plní všetky uznesenia Výkonného výboru SZC, čo môžu potvrdiť aj jeho členovia.

Rád by som si prečítal jednu moju kritiku v médiách, alebo na sociálnych sieťach na tieto osoby. Práve naopak, založili skupinu na facebooku pod názvom Nezávislý svetový zväz cyklistiky, kde celé SZC kritizujú a ohovárajú. Pán Dvorščík si dokonca založil svoj web, kde okrem iného zneužíva skratku SZC.

SZC nevydal pánovi Dvorščíkovi licenciu pre rok 2019, čo bola procesná chyba, ktorú sme na podnet UCI napravili. Pravdou je, že UCI stoplo rozhodovanie pánovi Dvorščíkovi na významných medzinárodných podujatiach. Pán Dvorščík podvádzal, keď rozhodoval v zahraničí bez súhlasu SZC, čo je proti pravidlám UCI.

Odmeny sa vyplácajú na základe dohody za dobre vykonanú prácu.