Je to jeden z najkomplexnejších cyklistov sveta. Okrem toho, že je fantastický šprintér, krok s najlepšími dokáže držať aj v kopcoch či časovkách.  „Tourminátor“ trénuje takmer 20 hodín týždenne. Amatérskym cyklistom sa to rozhodne neodporúča, no pre nich môžu byť poučné iné prvky tréningu trojnásobného majstra sveta.

Kladie dôraz na intervaly

Na začiatku jeho prípravy sú dva vytrvalostné dni v celkovej dĺžke asi 8 hodín. Ďalej pokračuje šliapaním do kopcov a opäť 4-5 hodinovým vytrvalostným tréningom. Potom nasledujú viac ako trojhodinové krátke intervaly. Po tomto náročnom programe sú dva voľnejšie dni s rekreačným tempom a na rad prichádza aj fitness centrum.

Tréning Petra Sagana vychádza z tempa, ktoré dokáže udržať v pelotóne počas dlhých hodín (aeróbny prah). Toto zdanlivo pohodové tempo by amatérov doslova zničilo. Dôležité je, že Sagan jazdí týždenne štyri dlhšie alebo ťažšie trasy, dve ľahšie a jeden deň je bez tréningu. A jazdí sám.

3 druhy intervalov:

- dlhé intervaly 4 - 6 opakovaní 10 minút v blízkosti aeróbneho prahu, ale pod ním

- dva alebo tri kopce, každý 10 – 20 minút s dlhodobo udržateľným úsilím

- krátke, tvrdšie intervaly sú bloky 12 opakovaní na aeróbnom prahu alebo mierne nad ním, ktoré jazdí na krátkych kopcoch

Saganov tréning však nie je iba monotónne striedanie intervalov, jazda na bicykli sa dá spestriť.

Môžete začať niekoľko hodinovou vytrvalostnou jazdou, kedy stále môžete hovoriť v celých vetách a tu sa zvyšuje vaša vytrvalosť. Vyššia intenzita je jazda v protivetre. Počas nej stále môžete hovoriť v celých vetách, ale nemôžete zapískať. Toto úsilie zvyšuje rýchlosť rovnako ako jazda v nepretržitom stúpaní, kde už vyslovíte len krátke vety. Silu si vybudujete vo vysokom tempe, kedy dokážete komunikovať len krátkymi frázami.

Pozrite si video Petra Sagana vo fitness centre: