Zdá sa, že napätie v slovenskej cyklistike v úvode roka 2020 stúpa. Novovzniknuté zoskupenie Transparentná cyklistika, v ktorého radoch figuruje viacero známych mien z prostredia tohto športu u nás, tvrdo kritizuje súčasného prezidenta zväzu Petra Privaru. Začiatkom roka Transparentná cyklistika medializovala, že žiada odstúpenie súčasného šéfa cyklistiky. O dôvodoch prečo sa k takémuto kroku zoskupenie odhodlalo, ale aj prečo vôbec vzniklo, prišli do štúdia Šport24 porozprávať jeho členova.

Peter Doležal uprostred a Milan Dvorščík vľavo.
Peter Doležal uprostred a Milan Dvorščík vľavo.
Zdroj: Šport24
Dôvody na odstúpenie Petra Privaru podľa Transparentnej cyklistiky:

1. Amatérsky vypracované súdne podanie, ktoré trpelo vážnymi právnymi chybami vo veci cyklistickej dráhy v Bratislave.

2. Hrubé porušenie Zákona o športe - Neposkytnutie dokladov ku kontrole od obchodnej spoločnosti Slovenský zväz cyklistiky s.r.o.

3. Neplnenie uznesení VV SZC, nerešpektovanie odporúčaní kontrolóra a kontrolnej komisie SZC.

4. Odvádzania pozornosti od hrubých porušovaní pravidiel SZC a Zákona o športe vytváraním nezmyselných obvinení a účelovým ohováraním svojich kritikov

5. Zavádzanie odbornej a širokej verejnosti v spore SZC vs. UCI medzinárodný rozhodca po vynesení rozsudku Arbitrážnou radou UCI.

6. Nevyplatenie odmien pre organizátorov majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky 2019 v Trnave.